Društvo

PODRŠKA OPŠTINE HERCEG NOVI DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

All-focus

Opština Herceg Novi dodatno će podržavati darovite mlade ljude u Herceg Novom u cilju unapređenja njihovog obrazovanja, definisano je usvojenim Pravilnikom o podršci obrazovanju darovitih učenika i studenata.

Prvi put ove godine lokalna uprava je planirala posebnu budžetsku liniju za stipendiranje i pomoć darovitim učenicima i studentima, polazeći od potrebe za poboljšanjem uslova za rad i usavršavanjem znanja i vještina talentovanih mladih sugrađana. Usvojenim Pravilnikom jasno je definisan postupak ostvarivanja ovog prava i kriterijumi koje je potrebno zadovoljiti.

„Pored dodjele stipendija, lokalna uprava ima mogućnost da finansira potrebe darovitih učenika i studenata, kao što su odlasci na studijska putovanja, takmičenja, kupovine instrumenata i u drugim sličnim situacijama. Važno je istaći da ta izdvajanja više neće biti paušalna, već prema kriterijumima koje određuje ovaj pravni akt“, objašnjava sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo.

Bitno je da svi u zajednici, a naročito mladi, uspješni ljudi kojima je potrebna dodatna pomoć znaju da se mogu obratiti svom gradu, poručuje Zambelić Pištalo.

Ona dodaje i da se u saradnji sa hercegnovskim školama radi na kreiranju registra darovitih učenika. Uočavanje i praćenje ostvaruje se u vaspitno-obrazovnim ustanovama, dok Sekretarijat vodi evidenciju darovitih učenika i studenata.

Pravilnikom je definisano da se jednokratna novčana nadoknada za darovite učenike i studente dodjeljuje jednom godišnje za potrebe: umjetničkih i naučnih usavršavanja i takmičenja u zemlji i inostranstvu, kupovinu neophodne opreme koja omogućava ili doprinosi daljem razvoju darovitih učenika i studenata, a bez koje su u nemogućnosti ili težem položaju za dalje razvijanje svojih sposobnosti, pomoć za odlaske na inostrana individualna usavršavanja, seminare, obuke, forume i dr. Pravo na jednokratnu novčanu nadoknadu imaju učenici šestog, sedmog, osmog i devetog razreda osnovne škole i učenici srednje škole, kao i studenti koji ispunjavaju uslove određene Pravilnikom.

Uslove za ostvarivanje ovih prava, detalje u vezi sa postupkom dodjele naknade možete pročitati i preuzeti ovdje: http://hercegnovi.me/downloads/PravilnikKulObraz21082019.pdf

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com