DRUŠTVO

NVO NOVA I URBAN NOVA: ISTRAŽIVANJE O POLOŽAJU I POTREBAMA ŽENA U KULTURI

Nevladine organizacije “NOVA” i “URBAN NOVA” sprovode istraživanje položaja i potreba žena u kulturi u okviru projekta „Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje“ . U okviru istraživanja pokušaće da odgovore na pitanja: Kakav je položaj žena u kulturi Crne Gore, da li žene nailaze na prepreke u polju kulture i ako nailaze o kakvim preprekama je riječ, na koji način se mogu poboljšati uslovi za učešće žena u kulturi i ko je odgovoran za to poboljšanje.

Kako bi dobili precizne i kvalitetnih podatake  objavili su upitnik (link https://forms.gle/KzbhqbW7nsm8qpb47) namjenjen ženama koje djeluju u polju kulture u Crnoj Gori. Projektu je prethodilo osnivanje “Ženske mreže u kulturi” u martu prošle godine. Kroz projekat „Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje“ koji, uz podršku Ministarstva kulture, partnerski realizuju NVO-e NOVA i URBAN NOVA, biće dalje razvijena “Ženska mreža u kulturi” postavljanjem portala i sprovođenjem različitih aktivnosti kojima će biti povećan njen uticaj.

-Biće sprovedeno istraživanje položaja i potreba žena u kulturi u različitim područjima, kojim će biti obuhvaćene kako stručnjakinje u institucijama kulture i u akademskoj zajednici, tako i nezavisne akterke kulture. Na taj način biće identifikovani ključni problemi u pristupu žena kulturi kojima će se ubuduće baviti ove organizacije, kao i  nezavisni akteri/akterke kulture koji djeluju u smjeru poboljšanja uslova za djelovanje žena u kulturi i u smjeru transformaciju crnogorske kulturne scene u smislu afirmacije savremenih kulturnih praksi, novih oblika angažovanja u području kulture i promjene tematskih fokusa, saopšteno je iz ovih NVO.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com