Uncategorized

IZRADA PROJEKTA PUTA NA LUŠTICI, VAŽNA ZA REALIZACIJU INVESTICIJE MONTROSE

Nakon što je drugi put u pola godine u maju  oboren tender  za izradu projekta lokalnog puta na Luštici, Opština je  ovih dana raspisala novi tender za  saobraćajnicu , koja je veoma važna, kako  za mještane tako  i za realizaciju projekta MONTROSE i drugih investicija , za  izgradnju turističkih kompleksa na poluostrvu.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki  poništila je u cjelosti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu projekta lokalnog puta na Luštici, koji je raspisala Opština Herceg Novi. Opština Herceg Novi  treći put  objavljuje poziv za otvoreni postupak javne nabavke  za izradu Idejnog riješenje i glavnog projekta za izgradnju lokalne saobraćajnice na Luštici od postojećeg puta Rose-Krašići  do puta  Babunci – Krašići. Na osnovu zakona  Opština Herceg Novi je  na portalu javnih nabavki objavila tendersku dokumentaciju.  Procijenjena vrijednost javne nabavke sa  PDV-om iznosi 155.000 eura. Zainteresovani   mogu da predaju ponude  radnim danima od 8 do 14 časova, zaključno sa  04. oktobrom  do 09 časova.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, biće održano  04. oktobra, u 9,30 časova, u prostorijama Male sale Skupštine Opštine HN. Zbog hitnosti predmetne nabavke,  a u skladu sa odredbama utvrđenim u Zakonu o javnim nabavkama – rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku se skraćuje sa 37 na 22 dana,  od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu Uprave za javne nabavke. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja.  Rok izvršenja ugovora je četiri mjeseca od dana zaključivanja ugovora.

Podsjećemo,  da je izgradnja ovog puta od značaja za gradnju budućeg kompleksa “Montrose”, a da je na predlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Opština Herceg Novi obustavila prošle godine postupak javne nabavke za izradu glavnog projekta puta na Luštici u dužini od 9,3 km. Opština je ocijenila da je bitno neophodno izmijeniti tendersku dokumentaciju. Potpisivanjem novog aneksa ugovora sa konzorcijumom firmi Northstar iz Tivta i Equest Capital Limited sa of-šor ostrva Džersi, krajem prošle godine, Vlada se obavezala da će do njihove lokacije za turistički kompleks “Montrose”, na poluostrvu Luštica, u dijelu Opštine Herceg Novi,  početi izgradnju infrastrukture u roku od šest mjeseci, što se  nije desilo. Konzorcijum Northstar i Equest Capital Limited zakupio je u septembru 2009. godine 520.000 kvadrata zemljišta na Rosama na period 90 godina, za gradnju turističkog kompleksa visoke kategorije, uz minimalni iznos investicije od 210 miliona eura.

Vlada je sa investitorom  prošle godine zaključila  Anex II Ugovora. Njime se ne mijenjaju početni uslovi ustanovljeni tenderom, već je izmijenjena dinamika ulaganja. U prvoj fazi, koja traje pet godina, investiranje je 80 miliona eura, umjesto 141 milion, koliko je bilo predviđeno osnovnim ugovorom, s tim da ukupni iznos ostaje obaveza investitora, kao i ostali uslovi propisani tenderom. Zakupac je Ugovorom obavezan da u okviru rizorta prvo izgradi hotel, saopšteno je  krajem prošle godine na sjednici Savjeta za privatizaciju.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com