Društvo

ZAJEDNIČKI PROJEKAT ZA STABILNU INTEGRACIJU ROMA I EGIPĆANA

NVO Mladi Romi u saradnji sa četiri partnera organizovali su u Podgorici radni doručak sa novinarima, na kojem su predstavili jednogodišnji projekat i istraživanje o pisanju medija.

“Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike” naziv je projekta čiji je cilj uspostavljanje održive integracije Roma i Egipćana. Transparentne, nacionalne i lokalne politike i procedure su cilj kome će kako se čulo težiti jer su uslov za kvalitetnu i stabilnu integraciju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, rekao je pozdravljajući prisutne direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha. On je kazao da su najvažnije aktivnosti kojima će se baviti tokom jednogodišnjeg trajanja projekta biti praćenje raspodjele Budzeta i sektorskih politika, integracije u obrazovni sistem, zapošljavanje, stanovanje i aktivno uključivanje predstavnika roma i Egipćana u rad državnih institucija kada su u pitanju politike koje se odnose na zajednicu. Pored nacionalnog nivoa, projekat će biti fokusiran I u Podgorici,  Herceg Novom,Tivtu, Nikšiću i Beranama, a pored NVO Mladi Romi partneri su Građanska alijansa, Centar za romske inicijative, Centar za demokratsku tranziciju i romska organizacija Mladi. na sastanku je predstavljeno istraživanje o pisanju medija o RE populaciji i ukazano na tekstove kako je rekao Samir Jaha, koji negativno predstavljaju Rome, te će stoga nastojati da što više uključe pravosudne organe kako bi to bilo sankcionisano.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com