Uncategorized

ZA SANACIJU ZAGAĐENJA U BRODOGRADILIŠTU BIJELA SKORO 18 MILIONA EURA

Za sanaciju zagađenja u brodogradilištu ,,Bijela“ potrebno je 17.965.127 eura, što je gotovo šest miliona više od iznosa koji je utvrđen u pripremnoj fazi projekta. Zato je Vlada, juče odobrila, da se od novca koji je iz kredita Svjetske banke namijenjen za remedijaciju deponije čvrstog otpada na lokaciji Kombinata aluminujuma, 5.712.927 eura preusmjeri za Brodogradilište.

Prema novoj računici, i nadzor radova koštaće znatno više nego što je bilo planirano, pa će po tom osnovu biti usmjereno dodatnih 510.000 eura. Kako je objašnjeno u informaciji o aktivnostima na projektu ,,Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, na preusmjeravanje sredstava odlučili su se jer novac za nastavak projekta treba obezbijediti do 30. novembra, kada će biti raspisan tender za sanaciju zagađenja u brodogradilištu.

Ugovor o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj Vlada je potpisala u oktobru 2014. godine. Novac, uiznosu od 50 miliona eura, namijenjen je za sanaciju četiri lokacije na kojima se nalazi industrijski opasni otpad. Osim grita i kontaminiranog zemljišta u brodogradilištu, planirano je da se saniraju bazeni crvenog mulja i deponija čvrstog industrijskog otpada (KAP), deponija pepela i šljake Maljevac (Termoelektrana Pljevlja) i flotaciono jalovište Gradac u tom gradu.

– Kao apsolutni prioritet postavljeno je hitno započinjanje i završetak sanacije zagađenja u brodogradilištu, naročito zato što se radi o lokaciji na samoj obali mora i to u bokokotorskom akvatorijumu, čime će se dobiti nova šansa za valorizaciju tog prostora, a time i prilika za uspješnu privatizaciju brodogradilišta i stvaranje preduslova za nova zapošljavanja – navedeno je u dokumentu. Autori ističu da su sprovedene sve planirane aktivnosti: ispitani grit i zemljište, urađeno geodetsko mjerenje lokacije, izrađen glavni projekat remedijacije za koji je angažovana konsultantska kompanija ,,Jvtauw b/ i Witteeveen+Bos“, pripremljen elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, a tehničku dokumentaciju glavnog projekta odobrio je Institut za građevinarstvo. U pripremnoj fazi projekta (koštala 750.000 eura), utvrđeni su preliminarni iznosi za svaku od četiri lokacije.

– Međutim, nakon dostavljanja dokumentacije i glavnog projekta remedijacije konsultantske kuće, jasno je da je obim zagađenja u brodogradilištu veći od ranijih procjena koje su urađene u pripremnoj fazi, što povećava troškove sanacije – objašnjeno je u informaciji koju je usvojila Vlada. U dokumentu se naglašava da je Vlada na sjednici 17. 12. 2015. godine, prilikom razmatranja i usvajanja koncesionog akta za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Blijela, dala saglasnost da se sredstva iz Ugovora o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj koriste za deponiju grita i kontaminiranog zemljišta u Jadranskom brodogradilištu ,Bijela.

Prema ranijim procjenama, u brodogradilištu je bilo 60 tona starog i 10 tona novog grita. U informaciji ,,Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ navedeno je da ta količina sada iznosi 141.648 tona.

– Investitor, Agencija za zaštitu životne sredine, odabrala je rješenje prema kojem će dio toga otpada biti izvezen, a određene količine tretirane na lokaciji u brodogradilištu – piše u informaciji.

Za sanaciju jalovišta Gradac potrebno 6.042.000 eura, deponiju pepela i šljake Maljevac 4.010.540, basene crvenog mulja i čvrsti otpad KAP-a 3.306.700 eura, odnosno 17.192.450 eura.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com