Politika

XII REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI

Nastavak 12. redovne sjednice SO Herceg Novi, kojem prisustvuje 28 odbornika, počeo je proceduralnim reagovanjem odbornika DPS Andrije Radmana jer je predsjedavajuća Dragana Stanišić najavila raspravu od poslednje tačke – Izbor i imenovanja, a ne kako je predviđeno dnevnim redom – Izbor predsjednika Skupštine. Nakon što je Stanišić kazala da su predstavnici klubova obaviješteni o izmjenama dnevnog reda na kolegijumu iz DPS su tražili pauzu od 15 min.

Nakon pauze 25 odbornika, se vratilo u salu, a Radman je ponovo proceduralno reagovao i zatražio da mu saopšti predsjedavajuća kada će izbor predsjednika SO biti na dnevnom redu. Na njen odgovor da će biti odmah kada dobiju predloge kandidata, Radman je kazao da ulaze u ozbiljan problem i da je Stanišić na ivici zakonitog vođenja sjednice.

-Ukoliko ne završimo danas 53 tačke i nastavimo sutra, vi sutra ne možete tu sjedati i SO ne može da funkcioniše. Recite građanima istinu.

Stanišić je kazala da imaju, po Zakonu rok do 24 sata noćas.

-I vi ste donosili zakone u okrilju noći pa možemo i mi – kazala je Stanišić.

Predlog liste kandidata za radna tijela SO HN, usvojen je sa 16 glasova za, sedam protiv dok je jedan odbornik bio uzdržan.

Treća tačka dnevnog reda je preskočena, a četvrtu tačku – Predlog odluke o radnom vremenu, obrazložila je sekretarka za turizam i preduzetništvo Suzana Memarović koja je rekla da su radno vrijeme odredili prema vrstama djelatnosti. Odbornik Radman tražio je da im se dostave amandmani na predlog odluke pa da o njima raspravljaju tokom sjednice.

Predlog odluke o utvrđivanju akustičnih zona, što je peta tačka dnevnog reda, usvojen je sa 18 glasova za i osam uzdržanih dok niko od odbornika nije bio protiv.

Na zahtjev predlagača odluke pomjera se i šesta tačka – Predlog odluke o učešću Opštine u zajedničkoj izgradnji objekta u zoni mješovite namjene.

Naredna tačka – Predlog odluke o potvrđivanju odluke o porezu na nepokretnosti izazvala je polemiku u lokalnom parlamentu.

Odbornik Radman pitao je predsjednika Opštine Stevana Katića zašto je za sjednicu 30. decembra stavio tu tačku na dnevni red a zatim povukao i da li je svjestan da je donoseći odluku time prekršio zakon?

Katić je obrazlošio da je sjednica bila 30. decembra i da se vladajuća koalicija odredila zbog usvajanja sramnog zakona da povuku sve tačke dnevnog reda 11. redovne sjednice osim budžeta i rebalansa.

-U međuvremenu su nas iz stručnih službi obavijestili da bi trebalo donijeti i odluku o porezu na nepokretnosti, ja sam donio odluku iz nadležnosti koja mi pripada. Zatražili smo i mišljenje od potpredsjednice SO da li se sjednica može održati 31. decembra ali nije bilo uslova za to, kazao je Katić.

Odbornik Radman replicirao je kazavši da je predsjednik Katić na sjednici 30. decembra objasnio da nema bitnije stvari od rasprave o Zakonu o slobodi vjeroispovjesti, a da se sada ispostavilo da je i ova tema bila važna i da se može nanijeti šteta.

-Kada ćete prestati da obmanjujete javnost. Politički interes ste stavikli iznad interesa građana. To vi možete da radite ali ne može da vam mi na to ne ukažemo. Nije ni predsjedavajuća mogla da odluči da li se Skupština može sastati. Ovo je samo vaša samovolja i omalovažavanje svih građana. Trebalo je 30. decembra da kažete da se raspravalja i ta odluka kao što smo raspravljali i o budžetu i rebalnsu. Vi iskorišćavate sve resurse koje možete i zato vam je dobrodošlo svako pitanje izuzev onoga koji se tiče vašeg posla, kazao je Radman.

Odgovarajući Radmanu Katić je rekao da DPS-u neće odgovarati ni jedno obrazloženje koje on da i da će na svako imati komentar.

-Ja dobro znam koje su moje ingerencije. Procedura je apsolutno ispoštovana. Molim vas vi se nemojte brinuti oko blokade Skupštine. Imaćemo danas do kraja radnog vremena i novog predsjednika SO i mi ne bi počeli sjednicu da nismo postigli dogovor. Vama ne odgovara što vidite ovoliki broj ljudi na ulicama Crne Gore, što vaše kolege daju podršku širom Crne Gore. To vas treba da zabrinjava i potpuno razumijem vašu diskusiju jer postoji velika nervoza kod DPS-a, kazao je Katić.

Odbornik Radman je kazao da kod vladajuće koalicije u Herceg Novom ima nervoze, ne kod DPS-a.

-Vama je bitan svaki minut jer nemate dogovor. Kod nas ima raznih mišljenja, ljudi dolaze i odlaze ali mi kao partija ne odlazimo i vrlo sam ponosan, istakao je Radman.

Predsjednik Katić je ustvrdio da vidi da su ipak zabrinuti za sve, te da im šalje poruku da ne treba da brinu za kadionice.

-Da su prekadili kada ste vi bili na vlasti možda bi se i opametili. Pozivamo i vas dok je na vrijeme da se vratite na pravi put, kazao je Katić.

Odbornik DPS Dragan Janković zamolio je predsjednika opštine da svoja vjerska opredjeljenja ostavi za drugo mjesto te da Skupština nije mjesto za to.

-Mi smo za prošlu sjednicu zamolili da nam se daju primjeri koliko će porez iznosti za pojedine zone međutim nismo to dobili. Osnovna primjedba je da se tom odlukom uvodi ekskluzivna zona koja ima za cilj da se po tom osnovu ubere što više para. Ona je obuhvatila od kraja Igala do Lalovine, uz obalu, a šta ona nudi osim što im se povećava porez, ništa. Ekskluzivne zone su i one u okviru Portonovog, a one mimo granica kompleksa nisu, kao i ostrvo Lastavica. Znači isključivi cilj je obezbjeđivanje većeg prihoda, a po meni na način, koji je neodgovoran i nestručan, kazao je Janković.

Da je odluka donijeta da se još dublje gurne ruka u džep građanima, mišljenje je odbornika DPS Zorana Kovačevića.

-Pitanje je zašto su te zone ekskluzivne, a centar grada nije, Stari grad, trg….Trebalo bi uključiti razvojnu komponentu takvih odluka. Herceg Novi je turistički grad, kada pogledamo ovu odluku vidimo da u onim koeficijentima za određivanje  vrijednosti objekta, na primjer kuće obložene kamenom, povećava poresku stopu onima koji su željeli da svoj objekat uklope u ambijent. Umjesto da to bude olakšavajući element on je u ovom slučaju otežavajući, kazao je Kovačević.

Odbornik Mladen Kadić pridružio se kritikama svojih kolega – pare se troše nenamjenski, kao što su potrošene pare od IPA fondova za kuću Iva Andrića pa neće biti završena ni ove godine.

-Mene interesuje kako u eksluzivnoj zoni nije strogi centar grada, jer ne postoji ekskluzivnija zona od te. Indikativno je da ste u ekskluzivnu zonu stavili Portonovi i Lastavicu. Država čini ogroman napor da dovede investitore koji ulažu ogroman novac a onda lokalna uprava reketira te investitore, šalje se loša poruka. Herceg Novi se stavio na čelo i vjerujem da će za vama povesti i ostale opštine. Koliki finansijski efekat očekujete u odnosu na staru odluku?  Odluka ima negativnu konotaciju i negativan efekat, kazao je Kadić.

Odbornik Kadić je potom istakao da predsjednik Opštine nije predsjednik svih građana već jednog kleronacionalističkog pokreta.

-Niste uspjeli da se okupite kao opozicija na državnom nivou pa ste iskoristili crkvu. Niko vjeru ne dira ovim zakonom. Bilo bi dobro, pozivam predsjednika da se vrati svojim obavezama a da mitingašenje na čelu crkvene parade ostavi. Dvije godine ovaj grad tone a sada će i da potone skroz sa svim ovim što se dešava na ulicama, kazao je Kadić.

Odbornik Slobodan Radović je rekao da se ne slaže sa odlukom o porezu na nepokretnosti jer se kako je rekao dosta druži sa investitorima a i bavi se gradnjom.

-Slažem se da moraju da postoje ekskluzivne zone, ali se u toj zoni mora nešto i obezbijediti a u Herceg Novom to nije urađeno, ništa nije obezbijeđeno. Novac se troši nenamjenski. Takav smo slučaj imali od naknade za komunalno opremanje zemljišta, nikada se novac nije ulagao u tu namjenu. Mi ne obezbjeđujemo investitorima  uslove  da bi oni mogli ulagati u Herceg Novi. Mi imamo kapitalne projekte za koje je investitore dovela Vlada Crne Gore. Nama u Herceg Novom treba mnogo više a doći će samo ako im se obezbijede uslovi za ulaganje, kazao je Radović.

Zakon o porezu na imovu usvojen je u državnom parlamentu, kazao je predsjednik Katić.

-Mi smo shodno tome bili u obavezi da usvojimo odluku do kraja prošle godine. Vaši predstavnici u ostalim primorskim gradovima su uveli ekskluzivnu ili ekstra zonu, a i mi smo željeli da donesemo malo pošteniju odluku nego što je bila do sada. To znači da vi g –dine Radoviću ne možete da plaćate isti porez kao neka pekara u Mića Vavića. Koeficijent u ekskluzivnoj zoni je 1, 5, a u prvoj 1, 4, što znači da je razlika minimalna. Vi tražite i da proširimo ekskluzivnu zonu i na stari grad, eto možete to na nekoj od sledećih sjednica. Obuhavatili smo zone Portonovog i Lastavice da bi i oni nešto platili jer su oslobođeni od raznih taksi pa bi bilo u redu da nešto i plate. Ipak koeficijenti su manji nego u susjednim opštinama i naši građani plaćaju manji porez nego u drugim gradovima, kazao je Katić.

Odgovarajući na Kadićev komentar da nije predsjednik svih građana Katić je rekao da je upravo to i zapitao „da li je vaš predsjednik normalan kada je ovoliko ljudi mogao da nazove ludačkim pokretom“.

Odbornik Miloš Konjević kazao je da se nikada nije ulagalo više nego sada od naknade za komunalno opremanje zemljišta.

–Imamo problem jer svi investitori dođu prvo kod vaših u Podgoricu, uradi se dogovor ispod žita a mi što se tiče sredstava nemamo ništa. Nikada se nije više ulagalo nego sada od naknade za komunačno opremanje zemljišta. Zadnjih decenija to nije bilo tako, pare su davno uzete a mi moramo sada ljudima dovesti vodu i kanalizaciju i srediti puteve. Radimo svi dobro za dobrobit građana Herceg Novog. Uhvatili ste se odluke o porezu a morali smo je uskladiti sa zakonom. Crna Gora je ovom gradu uzela sve i ne znam šta je sporno sada kada usklađujemo odluku sa zakonom, kazao je Konjević.

Predlog odluke o potvrđivanju odluke o porezu na nepokretnosti je usvojen.

Nakon toga diskusija je vraćena na predlog odluke o radnom vremenu, jer se čekalo da pristignu amandmani. Odbornici DPS su imali primjedbu na česte promjene odluke, a i zatražili su da se odluka povuče sa dnevnog reda.

Amandman Borivoja Vukovića iz DPS nije usvojen, a odluka o radnom vremenu u cjelini jeste sa 16 glasova “za” i 11 uzdržanih.

Odluku o učešću opštine u zajedničkoj izgradnji objekta u zoni mješovite namjene obrazložila je direktorica Direkcije za zastupanje i imovinu Jelena Poledica. Riječ je o parceli od oko 3.000 m2 na kojoj opština HN ima pravo sukorišćenja u idealnom dijelu od o54 %. Inicijitavi za pokretanje postupka zajedničke izgradnje su podnijeli ostali sukorisnici te je postignuta saglasnost da se započne sa zajedničkom izgradnjom. Prvi korak je zaključenje ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po pitanju zajedničke izgradnje, a nakon toga pokretanje javnog poziva za izbor suinvestitora.

Svi sukorisnici su se saglasili da vrijednost zemljišta predstavlja početni ulog u projektu, te da pojedinačna  korist bude minimum 25 % izgrađenog objekta. Opština se opredjelila da u tom poslovno stambenom objektu isključivo dobije poslovne prostore a po izgradnju dobila bi oko 500 m2 bruto poslovnog prostora.  Opština će prihodovati i vrijednost građevinske dozvole, izgradnjom će se dobiti poslovni prostori što će otvoriti prostor za nova radnja mjesta ali će se i novi prostori oporezivati što je takođe prihod za opštinu, obrazložila je Poledica.

Odbornik DPS Zoran Kovačević je imao primjedbu što se opština isključivo opredjelila za poslovne prostore jer smatra da se kroz ovu odluku moglo riješiti i stambeno pitanje zaposlenih u lokalnoj upravi.

Odluka je usvojena sa 11 glasova za i pet uzdržanih.

Jednoglasno je usvojena  odluka o sticanju imovine, kojom će opština omogućiti stambeno zbrinjavanje 22 raseljene porodice,  kao i odluka o donošenju lokalnog programa socijalnog stanovanja za period 2020-2021. 

Objedinjena je rasprava po 19 tačaka dnevnog reda o utvrđivanju lokacija za izgradnju objekata od opšteg interesa. Mladen Kadić je izdvojio odluke o pasarelama i pješačko biciklističke staze u Sutorini. 

-Mišljenja sam da je trebalo prvo uraditi program uređenja za 2021. pa odatle crpiti kako se stvaraju uslovi za izgradnju, kako se namiču sredstva pa bi bilo lako donijeti odluke. Trenutno para nema, a ovako se sve nabrkalo, pa ćete sve staviti u neke flajere za neku predizbornu kampanju aali se projekti neće realizovati . Sve je ovo potrebno ali je lako nabrojati samo je to trebalo to realno odraditi – kazao je Kadić. Takođe je konstatovao da je regulisanje dijela bujičnog potoka Nemila došla na dnevni red poslije dvije, tri velike poplave te da bi bilo bolje da je umjesto izgradnje pasarela, na današnjoj sjednici razmatrano regulisanje i drugih potoka zbog kojih plave javne površine.

Sve odluke su usvojene. 

Odbornik DF Živko Krunić zatražio je pauzu zbog daljih konsultacija i predložio da sjednicu nastave u 19 H. Na to je reagovao Andrija Radman i tražio da završe ostale tačke dnevnog reda dok se vladajuća koalcija ne dogovori o kandidatu za predsjednika. 

-Nismo saglasni da imamo pauzu do 19 h i da čekamo da ći će se vinuti bijeli ili crni dim iz kabineta- rekao je Radman. 

I Zoran Kovačević je ocijenio da predsjedavajuću predlog Krunića ne obavezuje da ga prihvati.

-Neozbiljno je i bilo bi korektno da ste barem zakazali kolegijum da se dogovorimo do kada će pauza trajati – rekao je Kovačević.

Stanišić je u 14 h prekinula sjednicu i nastavak zakazala za 19 h.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com