DRUŠTVOIzdvojeno

VODOVOD HN VISOKO POZICIONIRAN U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU

Izvještaj Regulatorne agencije za energetiku o poređenju indikatora poslovanja vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti za 2018. godinu, među 22-oje vršilaca u Crnoj Gori, pokazao je visoko pozicioniranje hercegnovskog Vodovoda.  Kako saopštavaju iz ovog preduzeća , rezultati za 2019. biće još bolji, jer za sada pouzdano znaju da odnos proizvedene i fakturisane vode smanjuju po 5 % godišnje.

Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom vodosnabdijevanja putem priključaka na javni vodovodni sistem za Vodovod i kanaizaciju HN iznosi preko 96% i među sedam je vršilaca koji imaju stepen pokrivenosti preko 90%.

Stepen neprihodovane vode (računa se kao odnos razlike ukupne količine proizvedene i fakturisane vode, na nivou godine) jedan je od najznačajnijih pokazatelja stanja vodovodnog sistema. U izvještaju je navedeno da samo VIK HN, VIK Podgorica i ViK Tivat obavljaju mjerenje ukupne količine proizvedene i isporučene vode i time ostvaruju osnovne pretpostavke u vezi sa pouzdanim utvrđivanjem stepena neprihodovane vode.

Stepen pokrivenosti korisnika naše opštine posebnim vodomjerima iznosi 90,58%  i među pet je vršilaca koji imaju stepen pokrivenosti preko 90%. Stepen naplate za ViK Herceg Novi  je iznad prosjeka u CG (95,40%) i znosi 95,99%. Stepen pokrivenosti operativnih rashoda operativnim prihodima pokazuje efikasnost poslovanja vršioca da iz ostvarenih prihoda izmire rashode nastale usljed obavljanja djelatnosti. Na nivou Crne Gore taj stepen je 110,68%, a  u VIK Herceg Novi iznosi 116,16%. (Vrijednost ispod 100% ukazuje na nemogućnost izmirenja troškova poslovanja iz prihoda koji se ostvaruju iz cijene usluga). Najveći individualni indeks prikupljanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2018. godinu ima ViK Herceg Novi (75).

Najveći invidualni indeks vršioca i lokalni indeks za sve usluge za 2018. godinu ima ViK HN iznosi 81,5. Ključni indikatori, koji se koriste za računanje individualnog vršioca za sve usluge, su: stepen naplate, ukupan broj zaposlenih na 1000 korisnika, stepen pokrivenosti operativnih rashoda operativnim prihodima (bez amortizacije) i broj prigovora na 1000 korisnika. Najveći ukupni individualni indeks vršioca, koji se izračunava zajedno za sve usluge koje vršilac pruža korisnicima, takođe ima ViK Herceg Novi (70,5).

Veliki broj podataka iz raznih sektora tehničkog i ekonomskog upravljanja vodovodnim i kanalizacionim sistemom u Herceg Novom, za matricu indikatora performansi „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Herceg Novi redovno, jednom mjesečno, dostavlja Regulatornoj agenciji za energetiku i „Vodacom“-u. Regulatorna agencija za energetiku (RAE) vrši međusobno poređenje poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca  regulisanih komunalnih djelatnosti na bazi propisanih indikatora (benčmarking). U skladu sa donesenim pravilima objavila je izvještaj  o poređenju indikatora poslovanja za period 2015. – 2018. godina za 22 vršioca  komunalnih djelatnosti iz oblasti snabdijevanja vodom i odvođenja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com