DruštvoIzdvojeno

“VEKTRA BOKA” NE PRIZNAJE DUG OD 1, 5 MILIONA EURA PREMA OPŠTINI HERCEG NOVI

Premda je  je Vrhovni sud ukinuo presudu Privrednog kojom je priznato potraživanje hercegnovske opštine prema kompaniji „Vektra Boka“ na ime poreza na nepokretnosti za 2010, 2011, 2014. i 2015. godinu, u ponovljenom postupku sutkinja Milica Popović je ponovo utvrdila osnovanost ovog 1,5 miliona eura vrijednog potraživanja.

“Vektra Boka” će, na ime sudskih troškova, morati da plati i 7,3 hiljade eura u roku od osam dana od pravosnažnosti presude. Ipak, kako piše Pobjeda, do toga još neće doći, jer u novoj žalbi, koju je Apelacioni sud prošlog puta odbio, iz “Vektre” tvrde da je presuda nezakonita. Smatraju da su razlozi navedeni u presudi nejasni i protivrječni te da Privredni sud nije postupio u skladu sa ukidnim razlozima Vrhovnog, jer prigovor zastare, koji su iznijeli na ročištu, nije uzimao u obzir. U žalbi koju je u ime “Vektre” potpisao v. d. izvršnog direktora Milić Popović navodi se i da su iznosi za porez koje op ština Herceg Novi potražuje „enormni i paušalno ocijenjeni“, te da je nejasno kako se uopšte i došlo do tih iznosa. Ovo je, smatraju, trebalo da bude utvrđeno u postupku, ali do toga nije došlo, zaključuje Popović dodajući da ni u jednom rješenju opštine nije navedeno obrazloženje zbog čega su ti iznosi svake godine rasli. Opština je u stečajnom postupku prijavila potraživanja u iznosu od 2,1 milion eura, od čega je priznato samo 600 hiljada, dok je preostali iznos od 1,5 miliona eura pokrenut sudski postupak. Iz “Vektre” su tvrdili da je tužba neblagovremeno podnijeta, te da je potraživanje za 2010. i 2011. godinu zastarjelo.

“Vektra Boka”  je zbog duga od četiri miliona eura prema Crnogorskoj komercijalnog banci bila u stečaju dvije godine, ali je prije pola godine, nakon što je usvojen plan reorganizacije, izašla iz stečaja.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com