IzdvojenoKultura

UZ GODIŠNJICU SMRTI: SVEVREMENOST DJELA PETRA LUBARDE

Ni kiša nije smetala  grupi hercegnovskih srednjoškolaca, prijatelja i poštovalaca djela Petra Lubarde i članova Fondacije  koja nosi njegovo ime, a sjedište je u Herceg Novom , da se danas okupe na Karači uz bistu velikog slikara, jednog od najvećih u 20. vijeku  i tako obilježe godišnjicu njegove smrti.

O svevremenosti Petra Lubarde i njegovog djela govorila je profesorica, pjesnikinja, filozofkinja, Višnja Kosović , apostrofirajući tri Lubardine misli o umjetnosti  i naglašavajući da je  on uzdigao svoje stvaralaštvo na nivo autentičnih simbola koji nose egzistencijalnu punoću, na onaj nivo na kome se razotrkriva sama suština svijeta i čovjekovog bivanja i bitisanja u njemu.

-Tri su Lubardine  velike misli o umjetnosti. Jedna je: umjetnost je uvjek angažovana , jer je angažovanje poetičnog duha u čovjeku. Zatim, umjetnost je uvjek konkretizacija misli i umjetnost je simbol. Te tri postavke su izuzetno moćne i veličanstvene i zaista spadaju u red vrhunskih teorija o umjetnosti, odnosno vrhunskih estetika.

Petar Lubarda svoje slikarske svjetove , od surih i gorostasnih crnogorskih bregova, pa sve do kosmosa, stvara i satkiva kroz moćan likovni jezik, rekla je dalje Kosović i objasnila:

– Tim likovnim jezikom Lubarda i osvaja, i grli i uzdiže moćnu prirodu do kosmičkih visina. Tim likovnim jezikom Lubarda preispituje istorijsko trajanje i dramatiku i snagu istorijskih događaja (prim. sl. Kosovski boj, Bitka na Vučijem dolu). Istorija i istorijsko vrijeme ne mjeri se hronometarski, časovima i časovnicima. Istorijsko vrijeme neponovljivi je tok čovjekovog bivanja u svijetu. Upravo istorijskim vremenom, određeni su svi civilizacijski procesi i svi kulturni tokovi. Ono, istorijsko vrijeme, zgušnjava se i razređuje, kovitla i pravi moćne vrtloge. U njemu se odvija sudar ljudskih svijetova i kultura, ono je mjera ljudskog pamćenja. Svojim likovnim sonetima, Lubarda prebira i po epskom pamćenju i usmenom predanju, tamo gdje se utemeljilo istorijsko vrijeme. Moćno i melodično, iz dubine vjekova i sa visine trajanja do u vječnost, povlači strune na guslama njegov Guslar. Uz te gusle mi smo rasli do herojskih visina, spremni da se grijemo na Prometejevoj vatri i da ne pokleknemo i ne posrnemo na etičkim i vrednosnim stazama. Kao i većina velikana u evropskoj kulturi i Lubarda shvata ogromnu snagu koju sublimira u sebi mit i mitotvorno mišljenje.

Uz sve Lubarda povezuje tradiciju i savremenost, u naporu da se sačuva izvorne i uzvišene vrijednosti, oa tako nastaju nove, Lubardine likovne vrijednosti, koje su već postale dio tradicije, i snaga i osnov za traženje novih vrijednosti.

-Svojim moćnim i smijelim slikarskim jezikom, Libarda slika zvuk, vjetar… ono što je skoro nemogiće izvesti u svijetu vizuelizacije i vizuelnog , rekla je Kosović i potom  odgovorila i u čemu je snaga Lubardinog likovnog jezika?

– Lubardin slikarski jezik moćno i orignalno je struktuiran. Zato su njegove slike tako uzbuđujuće neponovljive i urezuju se do nezaborava u pamćenje. Tu struktuiranost  on ostvaruje kroz sve likovne faze kroz koje je prolazio, od klasične do apstraktne. Lubarda je na svakoj slici moćno struktuirao površinu i znalačkim ritmom  odmjeravao boju. Snaga njegovog kolorita je u njegovim kolorističnim skalama. On vrhunski odmjereno upotrebljava i nijansira boju, skladnim tonovima i poetičnim valerima. Njegove su kolorističke skale harmonično uravnotežene , bez obzira iz kog tona boje polaze i da li slijede princip sličnosti ili princip kontrasta. Kod njega je sivo razigrano i ne izražava samo sivilo. Zeleno je uljudno sočno, dok naglašava dionizijsku snagu prirode. Žuto prijatno grije, a ne sagorijeva. (Pustinjski vjetar). Crveno krvari , ali i daje smisao traženju do u kosmos (Put u kosmos) kao i smisao i snagu istorijskom trajanju i pamćenju ( Iz istorije Sreba, Prvi srpski ustanak) Plavo grli daljine, a ne kroti ih. U njegovim kolorističnim skalama osjeća se melodika i ritmiha stiha i rime. Tako njegovi slikarski iskaz ostvaruje adekvatnu formu koja može da obujmi svaki sadržaj, objasnila je Kosović.

Preko estetske Lubarda je ostvario egzistencijalnu punoću  djela, a takvo djelo postaje svevremeno, zaključila je Kosović.

Podsjetićemo, Lubarda je bio jedan od osnivača i direktor hercegnovske Umjetničke škole, a čuvajući uspomenu na njgove hercegnovske dane u saradnji sa SMŠ Ivan Goran Kovačić ,  Fondacija “Petar Lubarda” godinama realizuje i likovni konkurs za srednjoškolce u Boki i Crnoj Gori.

Povodom godišnjice smrti Petra Lubarde Filatelističko društvo Igalo objavilo je dvije ilustrovane dopisnice. Na jednoj je Lubarda u ateljeu a na drugoj njegova rečenica „Moja najbolja škola je bila Crna Gora“.

FONDACIJA „PETAR LUBARDA“

Đina Lazar, sestričina  i Đuro Lubarda, bratanac slavnog slikara  zajedno sa poštovaocima djela Petra Lubarde, osnovali su Fondaciju „Petar Lubarda“ u Herceg Novom. Inicijativu su pokrenuli  jer su smatrali da veliki umjetnik i njegovo djelo odlaze, neopravdano, u zaborav.

Osnivanjem Fondacije stvari su se pokrenule, pa se između ostalih programa ustalilo i obilježavanje godišnjice Petrove smrti.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com