EkonomijaIzdvojeno

UTVRĐEN PREDLOG ODLUKE O PLANU PRIVATIZACIJE ZA 2019. GODINU

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, utvrdio je juče Predlog odluke o planu privatizacije za 2019. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje. Predviđen je nastavak sprovođenja tendera za privatizaciju Instututa fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD – Igalo, davanje u dugoročni zakup četiri lokaliteta u hercegnovskoj opštini, a Savjet je razmotrio Izvještaj o realizovanim investicijama za ostrvo „Lastavica” sa tvrđavom „Mamula” za 2018. godinu.

Sa osnovnim ciljem većeg privrednog rasta, obezbjeđivanja novih radnih mjesta i zapošljavanja, povećavanja investicija i izvoza i stvaranja osnova za veća primanja i rast životnog standarda stanovništva uz povećanje konkurentnosti crnogorske privrede predloženi su:

Nastavak sprovođenja tendera za privatizaciju privrednog društvan Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD – Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija). Predmet tendera je 56,4806% akcijskog kapitala Društva, uz obavezu društva da realizuje investicioni program i/ili dokapitalizaciju.

U okviru valorizacije turističkih lokaliteta ili privrednih društava kroz model davanja u dugoročni zakup Savjet je predložio četiri lokaliteta u novskoj opštini: prostor koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, lokalitet „Donja Arza“, lokalitet „Kabala for“ i projekat turističke valorizacije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“, Luštica.

Razmotren je, između ostalog, Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo „Lastavica” sa tvrđavom „Mamula” za 2018. godinu u kojem je navedeno da se do marta očekuje završetak pripremnih radova, a u drugom kvartalu početak građevinskih radova i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi za period 16.12.2017-20.12.2018. godine u kojem je navedeno, da su predstavnici Projektne kompanije informisali Koordinacioni tim da će idejno rješenje kompleksa „Montrose“ biti finalizovano poslije Nove godine, te da je cilj investitora da na jesen sledeće godine bude sprovedena procedura za izbor izvođača radova na projektu.

Usvojena je Informacija o potrebi produženja Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za projekat turističke valorizacije lokaliteta „Mrkovi – Bijela stijena”, Opština Herceg Novi sa Predlogom aneksa 2 i Predlogom za izmjenu garancije za dobro izvršenje posla. Prihvaćen je i Aneks 2 Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za ovaj projekat sa Predlogom za izmjenu bankarske Garancije za dobro izvršenje posla. Predsjednik Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta Pavle Radulović ovlašćen je da potpiše Aneks.

1 komentar

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com