Društvo

USPJEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT “DORRA NUOVA”

NVO “Mladi Romi” u saradnji sa Udruženjem “Ruke” iz Herceg Novog uspješno je realizovala projekat ,,Povećanje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih žena – Dorra Nuova“, u koji je bilo uključio 26 polaznica iz većinske i Romske zajednice, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare. NVO Mladi Romi kako bi zadržala sve polaznice, 25. oktobra pokrenula je proceduru formiranja nove organizacije “Dorra Nuova” koja će se baviti zapošljavanjem žena i kreiranjem nakita.

U projekat Dorra Nuova bilo je uključeno 15 Romkinja i 11 korisnica iz većinske zajednice. Većina učesnica je iz Herceg Novog, dok su po dvije iz Kotora i Tivta. Predsjednik NVO Mladi Romi Samir Jaha podsjetio je da je projekat počeo u novembru:

– U saradnji sa Centrom za obrazovanje i trening iz Podgorice relazovan je teorijski dio obuke,  nakon čega je počela praktična koja je završena danas. Kroz projekat je za svaku korsnicu bila obezbjeđena novčana naknada od 210 eura. Opšti cilj projekta bio je doprinjeti integraciji Romkinja i dugoročno nezaposlenih žena na tržište rada kroz obuke i izgrdanju partnerstva. Ovo je najuspješniji projekat koji smo relizovali i primjer je dobre prakse koju želimo da njegujemo i nastojaćemo da kroz sve buduće projekte takav pristup rada primjenjujemo,kazao je Jaha.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171030_110857.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

 

Premda se  projekat formalno završava danas,  mi ne želimo da stanemo na ovome i naša želja je da nastavimo saradnju sa svim korisnicama.

-Mi smo 25.oktobra razgovarali sa njima i donjeli odluku o osnivanju nove organizacije. U ovom mometu smo u proceduri osnivanja nove organizacije koja će se baviti zaposljavanjem i izradom proizvoda. Mislim da se može obezbjediti održivost  kroz ovakav način saradnje da ženama. Dobro je da imamo saradnju i sa Zavodom. Očekujemo podršku kroz određene programe javnog rada kroz koje će korisnice nadam se moći da budu angažovane. To ne znači da ćemo samo na taj način obezbjeđivati sredstva, već  i kroz naše postojeće vidove saradnje koje imamo sa međunarodnim organizacijama, Evropskom komisijom i drugim institucijma. Korisnice će se i dalje okupljati u našoj kancelariji, a naša namjera je da u nastavku zajedno sa opštinom i drugim lokalnih institucijama obezbjedimo prostor koji će omogućiti da se što više žena uključi, objasnio je Jaha.

Projekat Dorra Nuova  je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada”, koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme, kazala je službenica za praćenje EU projekata u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Biljana Kovačević:

– Ovaj projekat je jedan od devet koji su dobili mogućnost da budu realizovani kroz grant šemu. Jedna od bitnih karakteristika ovog projekta je izgradnja partnerstava sa relevantnim organizacijama i institucijama, što je predsnost ovog projekta, navela je Kovačević.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171030_110047.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

 

Vršilac dužnosti sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Vesna Samardžić je istakla da je zadovoljstvo sarađivati sa NVO Mladi Romi i da je opština, dosta projekata, koje su pokrenuli podržala ili bila partner.

-Kad god se NVO Mladi Romi obrati opštini sa nekim projektom ili zahtjevom to je nešto što sa zadovoljstvom podržimo u granicama mogućnosti.  Sigurna sam da se na takav način brojni problemi Roma u našoj zajednici mogu prevazići. Zaista smo ponosni što postoji jedan ovakav način zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena i ovo treba da zaživi, istakla je Samardžić.

Šef Biroa rada Herceg Novi Željko Stožinić je podsjetio da su bili saradnici na projektu.

-Ovim projektom je stvorena vrlo kvalitetna osnova za dalju saradnju  za sve naredne koji podrazumjevaju uključivanje teže nezaposlenih lica na tržište rada bez obzira da li je projekat NVO ili Zavoda, kazao je Stožinić.

Milina Kovačević iz NVO Ruke, je podsjetila na kojim manifestacijama su predstavljeni radovi korisnica i dodala da će učestvovati na jesenjoj festi koju pripremaju. Bilo je zadovoljstvo biti dio ovakvog projekta, istakla je Kovačević:

– Nadamo se da ćemo biti neka ruka pomoći i u narednom periodu za koriscnice projekta “Dorra Nuova” i organizaciju Mladi Romi time što će nastati jedna nova organizacija u Herceg Novom. Mislim da ova priča ima logičan i dobar nastavak, istakla je Kovačević.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/10/zahvalnica.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

 

Na današnjoj svečanosti, NVO Mladi Romi i Ruke su dodjelile zahvalnice partnerima sa kojima su sarađivali: opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, Birou rada , JP Komunalno Kotor i JP “Čistoća” Herceg Novi.

 

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com