Društvo

USKORO DEPONIJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Na području hercegnovske opštine tokom 2017. godine inspekcijskim nadzorom je evidentirano sedam deponija građevinskog otpada koje nemaju odobrenje nadležnog organa.

Tri nelegalne deponije su na području Sutorine a četiri na Kamenom.

Premda se za odlaganje ove vrste otpada koriste prostori u mjesnoj zajednici Kameno i na privatnim parcelama, opština Herceg Novi do sada nije niti jednom svojom odlukom definisala lokaciju za odlaganje građevinskog otpada.

-Kako bi  prevazišli postojeće stanje preduzeli smo određene korake, pa će na dnevnom redu sledeće sjednice Skupštine opštine biti odluka o privremenom rješenju, najduže na dvije godine,  u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Predlogom odluke planira se odlaganje građevinskog otpada neposredno uz privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede-kazala je potpredsjednica opštine Danijela Đurović.

Objašnjava i da je, u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom za period 2016-2020 godine, koji je usvojila Skupština opštine Herceg Novi i na koji je data saglasnost resornog ministarstva, planirana  izgradnja deponije građevinskog otpada u periodu 2018-2019.godine.

-Prema Planu, nosioci aktivnosti su Opština Herceg Novi  i preduzeće „Komunalno-stambeno“. Ukupna investiciona vrijednost iznosi 340.000 eura, a kao osnovni izvor sredstava planiran je kapitalni budžet Opštine Herceg Novi-kazala je Đurović.

Nacrtom Prostorno urbanističkog plana jedna od varijanti za buduću lokaciju deponije građevinskog i inertnog otpada je parcela Opštine Herceg Novi na Sitnici, a razmatra se i lokacija Rupe.

-Takođe, PUP ostavlja mogućnost da se na budućoj lokaciji pored odlaganja inertnog otpada vrši i reciklaža građevinskog otpada. Za ovu investiciju otvorena je mogućnost realizacije kroz javno-privatnog partnerstvo- objašnjava Đurović.

 

KAZNENA POLITIKA

Tokom prošle godine izdato je devet prekršajnih naloga za nelegalno deponovanje građevinskog otpada, shodno Odluci o održavanju čistoće ili Odluci o komunalnom redu. Do sada je uočeno više lokacija na kojima se odlaže građevinski otpad, koje su na privatnom zemljištu i nemaju saglasnost nadležnih organa. Kazna za deponovanje građevinskog i drugog materijala suprotno odluci iznosi  za pravno lice od 100 do 1500 eura, za preduzetnika od 30 do 250 eura, a za fizičko lice od 10 do 100 eura. Kada se radi o deponovanju na privatnoj svojini primjenjuje se Odluka o održavanju čistoće  i kazne su u rasponu od 150 do 1500 eura za pravno lice, a za fizičko lice od 20 do 1000 eura.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com