Društvo

U OKVIRU DOMA STARIH U RISNU PLANIRAN DNEVNI CENTAR ZA DEMENCIJU

JU Dom starih Grabovac u Risnu u ovoj godini, planira otvaranje novog servisa podške starim licima –Dnevni centar za demenciju. Projektom je planirano da se korisnici sa teritorija opština Kotor, Tivat i Herceg Novi uz medicinski nadzor i pratnju dovoze u centar oko 8 sati ujutro i vraćaju svojim kućama oko 16 časova. U toku boravka o njima bi brinuo tim sestara i njegovateljica, posebno obučenih za rad sa ovom populacijom, kao i socijalna služba sastavljena od psihologa, socijalnih radnika i radno-okupacionih terapeuta.

U Dnevnom centru bi im bila obezbjeđena dva obroka i užina, a u slučaju potrebe korisnike bi pregledao i stalno zaposleni doktor medicine ili neko od sedam doktora-specijalista koji su konsultanti u našoj ustanovi. Svi troškovi projekta, od angažovanja radne snage, preko troškova ishrane, prevoza i boravka, bili bi na teret sredstava dobijenih od projekta u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci, dok bi se navedeni period iskoristio kao pilot projekat opravdanosti uvođenja Dnevnog centra za demenciju i pregovore sa lokalnim samoupravama koje bi u najmanju ruku trebale da snose ukupne troškove prevoza i polovinu ostalih troškova, dok bi ostatak od mjesečne naknade po korisniku plaćala rodbina korisnika (zakonski staralac) ili centri za socijalni rad po teritorijalnom principu za lica koja su u stanju socijalne potrebe.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje iz 2017. godine, na terioriji bokeljski opština  ima 53 osobe oboljele od demencije –  Herceg Novom 24, Kotoru 20 i Tivtu 9.

Direktor Srđan Dragomanović za Pobjedu kaže da bi se stvorili uslovi za otvaranje Dnevnog centra za demenciju, menadžment ustanove je u 2018. godini uložio 25.000 eura u opremanje sale za osobe oboljele od demencije. U okviru sale za demenciju, koja je zatvorenog tipa nalazi se trpezarija, dnevna soba, imitacija plaže sa posebno prilagođenim ležaljkama i zvučnim efektima mora, fototapete visoke rezolucije koje imitiraju seoski pejzaž, biblioteku i toplinu kamina, dok se na drugoj strani sale nalazi 10 metara dužnih daske sa rekvizitima prilagođeni osobama oboljelim od demencije, tzv. busy hands.

– Uz te radove, po ugledu na najsavremenije centre za dementne osobe, odlučili smo da u 2019. godini izgradimo i baštu za demenciju, površine 180 kvadratnih metara, čija je izgradnja u završnoj fazi. Biće opremljena klupama, travnatom površinom i ljekovitim biljem, a korisnici će imati i priliku da sami rade u bašti i borave u prirodi, što predstavlja iskorak u pružanju usluge ovoj populaciji, koja je zbog bolesti ograničena u kretanju i kojoj su do sada bili dostupni isključivo zatvoreni i ograđeni djelovi zgrade. Nakon ovih radova, koji su finansirani iz sopstvenih sredstava i koji iznose 34.000 eura, korisnici će imati na raspolaganju, sem postojećeg ograđenog dijela koji zauzima oko 1.200 m2 (sobe, kupatila, hodnici, soba za posjete, trpezarija, dnevni boravak i kuhinja), salu za demenciju površine cca 180 m2 iz koje će se pravo izlaziti u planiranu baštu. Ukupni troškovi na uređenju sale i izgradnji bašte iznose 59.000 eura i predstavljaju odlučan iskorak uprave kada je u pitanju rad i institucionalna briga o dementnim osobama – kazao je Dragomanović.

Završetak radova planiran je do 1. maja, a navedenim radovima, ističe Dragomanović, stvoreni su jedinstveni uslovi u našoj državi za osobe oboljele od demencije, kao i njihovo zbrinjavanje uz aktivnosti koje su u svim stručnim literaturama definisane kao aktivnosti koje doprinose lagodnijem životu ove populacije. Svi radovi, od sale do bašte usklađeni su sa tehničkim smjernicama za izgradnju objekata posebno prilagođenim za dementne osobe.

Cilj projekta je povećanje kvaliteta života osoba oboljelih od demencije kao i njihove rodbine kroz uvođenje nove usluge, koja bi bila jedinstvena na teritoriji naše države.

S obzirom na to da se Risan nalazi na 15 km udaljenosti od centra Kotora, 35 km od centra Herceg Novog i 25 km od centra Tivta i nije usputna destinacija bilo kog od ovih gradskih centara, održivost dnevnog centra za demenciju je uslovljena uvođenjem usluge prevoza od kuće korisnika-pacijenta do samog dnevnog centra, tačnije Risna.

-Kako je trošak nabavke vozila-autobusa sa 30+ sjedišta isuviše veliki, od lokalnih prevoznika smo zatražili ponudu za prevoz korisnika na relaciji Tivat – Kotor – Risan po sistemu od kuće do dnevnog centra i nazad, kao i ponudu za relaciju Herceg Novi – Risan, na osnovu koje ćemo izračunati tačan iznos troškova prevoza, što će i biti odlučujuća činjenica za odabir obuhvata projekta, tačnije, da li će se isti odnositi na područje jedne (Kotora), dvije (Kotora i Tivta) ili tri opštine (Kotor, Tivat, Herceg Novi) – kazao je Dragomanović.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com