archiveVuk Vuković

DruštvoSavjet

POSLEDNJA OVOGODIŠNJA SJEDNICA SAVJETA RADIO HERCEG NOVOG – GODINA PROMJENA I USPJEHA

Savjet JRDS RTHN danas je održao posljednju sjednicu u 2016. godini i sumirao rezultate svog rada. - Godinu na izmaku obilježilo je usaglašavanje funkcionisanja našeg lokalnog javnog emitera sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori. Izmijenjen je Osnivački akt, donešen Statut i promijenjeni su podaci u Centralnom registru privrednih subjekata, raspisan konkurs za izbor direktora te prekinuto višedecenijsko vd stanje, rekao je predsjednik Savjeta Vuk Vuković. Direktorka Dubravka Perović posebno ističe nagrade i priznanja te optvorenost Radio Herceg Novog za kolege, saradnike i slušaoce....
Društvo

NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O VISOKOM OBRAZOVANJU U BARSELONI I NOVLJANIN VUK VUKOVIĆ

Natavnici Univerziteta Crne Gore Saša Milić, Mira Vukčević i Vuk Vuković učesnici su međunarodne konferencije HERE, koja će biti organizovana na Univerzitetu u Barseloni danas i sutra (12. i 13. decembar). Konferencija naslovljena "Contributing to higher education reform" ima cilj, ne samo da razvije ekspertize u jednom polju visokog obrazovanja, već da doprinese razumijevanju društvenih struktura i procesa koji utiču na reformu visokog obrazovanja.
DruštvoSavjet

SAVJET JRDS RT HERCEG NOVI: HITNO OTKLONITI PROPUSTE NA KOJE JE UKAZAO NEZAVISNI REVIZOR

Savjet JRDS RT Herceg Novi usvojio je Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2015. godinu i na osnovu toga naložio direktorki ove medijske kuće da otkloni sve propuste na koje je ukazao nezavisni revizor. Prema nalazu „ERC System“ doo iz Herceg Novog, finansijski izvještaji, po svim materijalno značajnim pitanjima, ne prikazuju instinito i objektivno finansijski položaj javnog servisa 31. decembra 2015. godine, niti rezultate poslovanja za tu godinu.
Društvo

DUBRAVKA PEROVIĆ JEDNOGLASNO IZABRANA ZA DIREKTORKU JRDS RTV HERCEG NOVI

Dva kandidata učestvovala su na javnom konkursu za izbor izvršnog direktora JRDS RTV Herceg Novi, a Savjet JRDS RTVHN je na današnjoj sjednici jednoglasno (pet članova) odlučio da Dubravku Perović imenuje za izvršnu direktorku naše kuće na period od četiri godine. Predsjednik Savjeta Vuk Vuković , ocijenio je da Perović ispunjava sve uslove predviđene javnim konkursom, a cijeneći predloženi plan i program razvoja Savjet je justanovio da kandidatkinja ozbiljno sagledava rad lokalnog javnog emitera i ima jasnu viziju njegovog pozicioniranja na medijskoj mapi grada i Boke.
DruštvoKultura

NOVLJANIN VUK VUKOVIĆ DOKTORIRAO NA FDU BEOGRAD

Mladi Novljanin, Vuk Vuković doktorirao je danas na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu sa temom “Društveni mediji: uticaj novih tehnologija na upravljanje komunikacijama”. Vuković je minule dvije godine predsjednik Savjeta JRDS Radio Herceg Novi.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com