archiveUprava lokalnih javnih prihoda

DruštvoTurizam

KONSTANTNA I POJAČANA KONTROLA NAPLATE BORAVIŠNE TAKSE

Iz Uprave lokalnih javnih prohoda obavještavaju sva fizička i pravna lica na teritoriji Opštine Herceg Novi da će u narednom periodu biti pojačana kontrola naplate boravišne takse. Inspektori stalno zaposleni u organu lokalne uprave, njih osam, kontrolisaće pravna i fizička lica povodom obračuna i naplate boravišne takse, s akcentom na fizička lica – izdavaoce privatnog smještaja.
Društvo

DOBRO OSTVARENJE OPŠTINSKOG BUDŽETA

Opštinski Budžet se puni planiranom dinamikom i do sada je ostvaren u iznosu od 20 % od ukupno planiranog. Po osnovu prihoda od poreza na nepokretnosti naplaćeno je 355 hiljada, a od nadoknada za opremanje gradskog građevinskog zemljišta milion trista šezdeset i devet hiljada.
Društvo

PRIHODI U BUDŽETU OPŠTINE VEĆI ZA DESET ODSTO

Prihodi u budžetu Opštine Herceg Novi za prva dva mjeseca, veći su za deset odsto, u odnosu na prošlu godinu. Prema riječima direktora Uprave lokalnih javnih prihoda Dragana Mračevića, od poreza na nepoketnosti naplaćeno je 153.000 eura, od prireza na porez prhodovano je 105.000 eura. Po osnovu građevinskih dozvola za prva dva mjeseca naplaćeno 198.000 eura.
Društvo

PREMAŠEN PLAN PRIHODA PO OSNOVU POREZA NA NEPOKRETNOSTI

Uprava lokalnih javnih prihoda po osnovu naplate poreza na nepokretnosti od 1. januara do 14. novembra realizovala je 4 miliona 139 hiljada eura od planiranih 3 miliona 800.000 eura, što je za 10 odsto više zahvaljujući oporezivanju objekata bez građevinske dozvole. Povećana je i realizacija naplate za građevinske dozvole koja sa jučerašnjom uplatom kompanije Azmont investment, iznosi 2 miliona 160 hiljada eura, od planiranih tri miliona.
Društvo

JAVNA RASPRAVA O ODLUCI O KOMUNALNOJ NAKNADI

Centralna javna rasprava o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi, koju je, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima usvojenim u Skupštini Crne Gore 31.jula 2016., lokalni parlament u obavezi usvojiti do kraja ove godine, biće održana 22. novembra u organizaciji Uprave lokalnih javnih prihoda. Predviđen je najniži koeficijent namjene za stambene i poslovne prostore, poslovne hale za prozivodne i prerađivačke namjene, garažni prostor i pomoćne objekte, kao i najniža cijena po kvadratnom metru (0,02 eura).
Društvo

DIREKTOR UPRAVE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA DRAGAN MRAČEVIĆ: OSTVARENO JE 6,8 MILIONA IZVORNIH PRIHODA, OD POREZA NA NEPOKRETNOSTI 3,62 MILIONA

Opština Herceg Novi je na osnovu poreza na nepokretnosti od početka godine do 8. oktobra prihodovala oko 3, 62 miliona eura, što je 95 % ukupno planiranih prihoda po ovoj stavci, a najbolja naplata od oko 2,5 miliona eura je ostvarena tokom juna, jula i avgusta. Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda u Opštini Herceg-Novi Dragan Mračević navodi da ukupno ostvareni izvorni prihodi iznose oko 6, 80 miliona eura, što je na nivou cijele prošle godine.
1 2
Stranica 1od2
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com