archiveSAVJET JRDSRT HERCEG NOVI

Savjet

ZAKLJUČAK SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI SA SJEDNICE ODRŽANE 30. NOVEMBRA 2018.

Na osnovu čl. 28 st. 1 i 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, a u vezi s Odlukom br. 01-59/18 od 30. novembra 2018. godine, Savjet JRDS RTHN donosi: Z A K LJ U Č A K Savjet Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, kao organ upravljanja lokalnog javnog emitera, odbija da učestvuje u ad hoc projektima čija realizacija se sprovodi bez jasne vizije i projektne dokumentacije. Savjet JRDS RTHN je odlukama iz septembra i oktobra 2018. godine pokrenuo proceduru prikupljanja podataka povodom pokretanja...
Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI SA SJEDNICE ODRŽANE 30. NOVEMBRA 2018.

Na osnovu čl. 21 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: osnivački akt) i čl. 29 Statuta JRDS RTHN, Savjet JRDS RTHN na sjednici održanoj dana 30. novembra 2018. godine donosi: O D L U K U Član 1 Ovom Odlukom stavljaju se van pravne snage Odluka Savjeta br. 01-41/18 od 28.09.2018. godine, akt Savjeta br. 01-48/18 od 15.10.2018. godine i Odluka Savjeta 01-52/18 od 22.10.2018. godine. Član 2 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na sajtu www.radiohercegnovi.net, u...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com