archiveSAVJET JRDS RTV Herceg Novi

Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI O ŽALBI NVO “KARAĐORĐE” IZ HERCEG NOVOG

Na osnovu čl. 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: Statut), a u vezi sa Žalbom NVO „Karađorđe“, br. 03-57/18 od 19.11.2018. godine, Savjet JRDS RTHN je na sjednici održanoj 30.11.2018. godine donio sledeću: O D L U K U PRIHVATA SE žalba NVO „Karađorđe“ iz Herceg Novog OBAVEZUJE SE računovodstvena služba JRDS RTHN da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava NVO „Karađorđe“. JRDS RTHN je dužna da u centralnoj informativnoj emisiji „Hronika dana“ objavi informaciju o ovoj Odluci. Ova Odluka će se objaviti na sajtu...
DRUŠTVO

DUBRAVKA PEROVIĆ JEDNOGLASNO IZABRANA ZA DIREKTORKU JRDS RTV HERCEG NOVI

Dva kandidata učestvovala su na javnom konkursu za izbor izvršnog direktora JRDS RTV Herceg Novi, a Savjet JRDS RTVHN je na današnjoj sjednici jednoglasno (pet članova) odlučio da Dubravku Perović imenuje za izvršnu direktorku naše kuće na period od četiri godine. Predsjednik Savjeta Vuk Vuković , ocijenio je da Perović ispunjava sve uslove predviđene javnim konkursom, a cijeneći predloženi plan i program razvoja Savjet je justanovio da kandidatkinja ozbiljno sagledava rad lokalnog javnog emitera i ima jasnu viziju njegovog pozicioniranja na medijskoj mapi grada i Boke.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com