archiveFakultet za menadžment Herceg Novi

Društvo

FAKULTET ZA MENADŽMENT HN: U TOKU KURS KINESKOG, U PRIPREMI OBUKA ECDL I KURS ENGLESKOG JEZIKA

Na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom u toku je kurs kineskog jezika, uskoro počinje i obuka rada na računaru po sistemu ECDL, a u pripremi je i kurs engleskog jezika. Prvi put postoji mogućnost učenja kineskog jezika u našem gradu. Interesovanje polaznika je dobro i prva ocjena je da im je pruženo sasvim novo iskustvo priča za naš Radio i Portal profesorica engleskog jezika i PR Fakulteta za menadžment doc dr Irena Bilafer.
Društvo

FAKULTET ZA MENADŽMENT HN ORGANIZUJE KURS PO SISTEMU ECDL

Fakultet za menadžment u Herceg Novom postao je akreditovani centar za obuku i rad na računaru po sistemu European Computer Driving License (ECDL). Cilj ove visokoškolske ustanove je, kao i do sada, rad na opštoj informatičnosti svojih polaznika kao i građanstva uopšte.
1 2
Stranica 1od2
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com