archive30. 11. 2018.

Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI O ŽALBI NVO “KARAĐORĐE” IZ HERCEG NOVOG

Na osnovu čl. 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: Statut), a u vezi sa Žalbom NVO „Karađorđe“, br. 03-57/18 od 19.11.2018. godine, Savjet JRDS RTHN je na sjednici održanoj 30.11.2018. godine donio sledeću: O D L U K U PRIHVATA SE žalba NVO „Karađorđe“ iz Herceg Novog OBAVEZUJE SE računovodstvena služba JRDS RTHN da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava NVO „Karađorđe“. JRDS RTHN je dužna da u centralnoj informativnoj emisiji „Hronika dana“ objavi informaciju o ovoj Odluci. Ova Odluka će se objaviti na sajtu...
Savjet

ZAKLJUČAK SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI SA SJEDNICE ODRŽANE 30. NOVEMBRA 2018.

Na osnovu čl. 28 st. 1 i 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, a u vezi s Odlukom br. 01-59/18 od 30. novembra 2018. godine, Savjet JRDS RTHN donosi: Z A K LJ U Č A K Savjet Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, kao organ upravljanja lokalnog javnog emitera, odbija da učestvuje u ad hoc projektima čija realizacija se sprovodi bez jasne vizije i projektne dokumentacije. Savjet JRDS RTHN je odlukama iz septembra i oktobra 2018. godine pokrenuo proceduru prikupljanja podataka povodom pokretanja...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com