Please assign a menu to the primary menu location under MENU

DruštvoPolitika

SUTRA ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA SO HERCEG NOVI

Za sutra je najavljena četvrta redovna sjednica SO Herceg Novi sa 23 tačke dnevnog reda.

Odbornici će se najprije izjašnjavati o  izmjenama i dopunama odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za ovu  godinu,  koji je rebalansom utvrđen na  14.671.000 eura. Podsjećamo Budžet za ovu godinu bio je planiran na 20. 103.000 eura, ali  su prihodi ostvareni u iznosu od 73 odsto.  Po osnovu naknade za komunalno opremanje zemljišta prihod je manji za oko 1, 5 milion eura,  nije došlo do ostvarenja milion eura po osnovu komunalne naknade zato što odluka  nije dobila potrebnu saglasnost  Ministarstva održivog razvoja , a iz sličnih razloga nije ostvarena ni  planirana prodaja nepokretnosti.   Prihod od naplate poreza na nepokretnosti  je povećan u odnosu na planirano za  550.000eura,  dok je većina ostalih planiranih prihoda ostala  na nivou planiranih Budžetom za 2017. godinu. U planu rashoda uvećani su izdaci za povrat kredita kao i za zarade zaposlenih.   Kapitalni budžet za ovu godinu ostvaren je u iznosu od 26 odsto od planiranog odnosno rebalansom će iznositi oko 2, 2 miliona umjesto 8, 6 koliko je planirano.

Predlogom odluke o Budžetu za 2018. godinu  primanja i izdaci projektovani su na 17.980.000 eura.

Odbornici će sutra razmatrati i  predloge odluka o Mjesnim zajednicama, o utvrđivanju lokacije za deponovanje građevinskog i zelenog otpada, “Tisova greda” na Ublima. Na dnevnom redu su i predlozi odluka o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu hotela i restorana u okviru Sportskog centra Igalo, o pribavljanju imovine, o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata,  kao i dvije bazne stanice mobilne telefonije u Baošićima i na Toploj, o uslovima za ostvarivanje prava na varijabilni dio zarade.

Razmatraće i tri predloga Odluka da se podignu spomen obilježja protojereju Savu Nakićenoviću, admirali Marku Vojnoviću i kapetanu Špiru Daniloviću.  Predložene su i izmjene odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto- taksi prevoza, a pred odbornicima je i informacija o lokaciji za izgradnju autobuske stanice, kao i predlog odluke o stavljanju van snage odluka o utvrđivanju lokacija za izgradnju objekata za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima.

Na dnevnom redu četvrte redovne sjednice su informacija o realizaciji turističke sezone sa Anketom turista, izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Vodakoma za 2016. godinu, predlog programa rada Skupštine za narednu godinu,  izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, kao i izbori i imenovanja.

Ostavite Vaš komentar

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com