DruštvoPolitika

SUTRA ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA SO HERCEG NOVI

Za sutra je najavljena četvrta redovna sjednica SO Herceg Novi sa 23 tačke dnevnog reda.

Odbornici će se najprije izjašnjavati o  izmjenama i dopunama odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za ovu  godinu,  koji je rebalansom utvrđen na  14.671.000 eura. Podsjećamo Budžet za ovu godinu bio je planiran na 20. 103.000 eura, ali  su prihodi ostvareni u iznosu od 73 odsto.  Po osnovu naknade za komunalno opremanje zemljišta prihod je manji za oko 1, 5 milion eura,  nije došlo do ostvarenja milion eura po osnovu komunalne naknade zato što odluka  nije dobila potrebnu saglasnost  Ministarstva održivog razvoja , a iz sličnih razloga nije ostvarena ni  planirana prodaja nepokretnosti.   Prihod od naplate poreza na nepokretnosti  je povećan u odnosu na planirano za  550.000eura,  dok je većina ostalih planiranih prihoda ostala  na nivou planiranih Budžetom za 2017. godinu. U planu rashoda uvećani su izdaci za povrat kredita kao i za zarade zaposlenih.   Kapitalni budžet za ovu godinu ostvaren je u iznosu od 26 odsto od planiranog odnosno rebalansom će iznositi oko 2, 2 miliona umjesto 8, 6 koliko je planirano.

Predlogom odluke o Budžetu za 2018. godinu  primanja i izdaci projektovani su na 17.980.000 eura.

Odbornici će sutra razmatrati i  predloge odluka o Mjesnim zajednicama, o utvrđivanju lokacije za deponovanje građevinskog i zelenog otpada, “Tisova greda” na Ublima. Na dnevnom redu su i predlozi odluka o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu hotela i restorana u okviru Sportskog centra Igalo, o pribavljanju imovine, o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata,  kao i dvije bazne stanice mobilne telefonije u Baošićima i na Toploj, o uslovima za ostvarivanje prava na varijabilni dio zarade.

Razmatraće i tri predloga Odluka da se podignu spomen obilježja protojereju Savu Nakićenoviću, admirali Marku Vojnoviću i kapetanu Špiru Daniloviću.  Predložene su i izmjene odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto- taksi prevoza, a pred odbornicima je i informacija o lokaciji za izgradnju autobuske stanice, kao i predlog odluke o stavljanju van snage odluka o utvrđivanju lokacija za izgradnju objekata za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima.

Na dnevnom redu četvrte redovne sjednice su informacija o realizaciji turističke sezone sa Anketom turista, izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Vodakoma za 2016. godinu, predlog programa rada Skupštine za narednu godinu,  izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, kao i izbori i imenovanja.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com