DruštvoPolitika

Sutra 21. redovna sjednica lokalnog parlamenta

Za sutra je zakazana 21. redovna sjednica SO Herceg Novi a na dnevnom redu je 19 tačaka. Rasprava bi trebalo da počne predlogom autentičnog tumačenja člana 4, stav 1 -tačka 14 odluke o donošenju i sprovođenju Generalnog urbanističkog plana Opštine Herceg Novi. Autentično tumačenje, kako je navedeno u obrazloženju odluke, se traži za dio GUP-a gdje se grafički prilog i tekstualni opis ne poklapaju u cjelini.

Odbornici će razmatrati i predlog odluke o uvrđivanju lokacije za izgradnju lokalne saobraćajnice dužine 6 km i širine 6 m, na Luštici, od puta Rose-Krašići do puta Babunci-Krašići, ali i predloge odluka za utvrđivanje lokacije za trafostanice u Đenovićima i Trebesinu, za rekontrsukciju mosta na potoku Nemila, kao i pristupnih saobraćajnica ka mostu u Meljinama. Na dnevnom redu je i predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata, koju je donijela predsjednica Opštine 28. aprila. Pred odbornicima su i odluke o Službi komunalne policije, uslovima i načinu izvođenja muzičkih programa, o javnom redu i miru, regulisanju drumskog saobraćaja, zaradama lokalnih funkcionera. Na sjednici će biti riječi  i o predlogu odluke o prodaji putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine, o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu. Predloženo je da dnevni red bude dopunjen predlogom odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova u ljetnjem periodu i i izvještajem o stanju predmeta koji se vodi pred osnovnim sudom po tužbi IP “Krivaja” iz Zavidovića-u stečaju, radi utvrđivanja prava vlasništva na parceli u Baošićima. U okviru tačke izbor i imenovanja predviđeno je imenovanje članova upravnog odbora  Čistoće i savjeta Gradske biblioteke i čitaonice, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i jednog člana Skupštine TO.

Početak sjednice je u 8:30 a prenos možete pratiti na 90 i 102, 7 MHz, talasnim dužinama Radio Herceg Novog.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com