DruštvoIzdvojeno

ŠTA PREDVIĐA PREDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM OPREMANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA?

Predlog odluke  o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta naći će se pred odbornicima lokalnog parlamenta kada dobije saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma. U lokalnoj upravi tvrde da se radi o neopravdanom odlaganju i neadekvatnom odnosu nadležnog državnog organa prema pitanju od značaja za Herceg Novi.  Ističu i da će predloženim rješenjem biti niže cijene naknade u odnosu na  aktuelnu odluku.

-Najbitnije razlike tiču se novih zona i  cijena,  cijena stambenog i poslovnog prostora je ista, komunalno opremanje može izvršiti investitor, više se ne sklapa ugovor već se donosi rješenje na koje stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu, a novina je i mogućnost plaćanja u ratama-saopštili su iz Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode.

Opština je, predlogom odluke,  podijeljena na pet  zona koje su utvrđene na osnovu PUP-a  koji je usvojen  u decembru 2018.godine. Odlukom iz 2009. područje opštine je podijeljeno na šest zona.

-Biće niže cijene u odnosu na ranije – prva zona 130 eura, druga 100, treća 75, četvrta 50, peta 25 eura. Cijena naknade zavisi od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta i prosječnih troškova komunalnog opremanja. Primjera radi, prema dosadašnjoj odluci u prvoj zoni je cijena bila 150, u drugoj 120, trećoj 90 eura, iz čega je lako zaključiti da se radi o snižavanju visine naknada.  Osim toga, težilo se kvalitetnijem određivanju zona, imajući u vidu da je dosadašnjom odlukom bilo dosta nelogičnosti u njihovom određivanju  –obrazložili su iz Sekretarijata za finansije.

Ističu i da će, ukoliko zbog drugačijeg rasporeda zona za pojedinu lokaciju bude skuplja cijena naknade, stranka koja je podnijela zahtjev prije stupanja na snagu nove odluke,  imati mogućnost utvrđivanja naknade po povoljnijoj odluci, odnosno cijeni.

Predviđene su povlastice kao i do sada za rješavanje stambenog pitanja do 150 m2, a plaća se 30% od pune cijene na period do pet  godina. Za sve ostale period plaćanja je do tri  godine, a za jednokratno plaćanje je popust 15% .

Nova odluka, ukoliko bude usvojena, kako tvrde u lokalnoj upravi, neće  uticati na obaveze građana čiji su objekti u postupku legalizacije.

-Cijene za nelegalne objekte se neće povećati, mogu biti i niže. Građani su podnijeli zahtjeve za legalizaciju u zakonom propisanom roku. Za nelegalne objekte će takođe važiti da se naknada može regulisati po povoljnijoj cijeni –saopštili su iz nadležnog sekretarijata.

1 komentar

  1. Lijepo osmišljeno, samo što je sad uvedena još jedna zona. Tako da po dosadašnjoj odluci treća zona koja je 90 eura sad će postati druga zona koja će biti 100 eura. Iz ovoga se vidi da nije došlo do pojeftinjenja, naprotiv došlo je do poskupljenja!

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com