Politika

SO Herceg Novi – danas počela ali nije završila 21. redovna sjednica

Glasovima vladajuće koalicije, na današnjoj 21. redovnoj sjednici SO Herceg Novi, usvojena je odluka o autentičnom tumačenju člana 4, stav 1, tačka 14, Odluke o donošenju i sprovođenju Generalnog urbanističkog plana Opštine.

Autentično tumačenje je traženo za dio ovog planskog dokumenta gdje se grafički prilog i tekstualni opis ne poklapaju u cjelini. Njime je propisano da granice GUP-a na Luštici zahvataju područje Rosa, Mrkova, Radovanića, Zabrđe i priobalni dio mjesta Brguli, gdje se nalazi uvala Dobra luka.

Ova tema bila je i okosnica današnje sjednice a o njoj se polemika vodila duže od dva sata. Odbornici opozicije smatraju da nije riječ o autentičnom tumačenju već o izmjenama planskog dokumenta koji nije na snazi i kojima se na mala vrata prodaje opštinska imovina. S druge strane, predstavnici vlasti tvrde da ovom odlukom nastoje da zaštite opštinsku imovinu.

Odbornica Danijela Đurović (SNP) kazala je da predlog odluke autentičnog tumačenja izlazi iz nadležnosti Odbora za statut i propise te da je isključivo u nadležnosti urbanizma, ali i da je riječ o zloupotrebi odbora, jer GUP iz 1989. godine nije na snazi.

– Plan se ne primjenjuje kada nekome treba da riješi svoje egzistencijalno pitanje ali se primjenjuje za potrebe opštine-konstatovala je Đurović.

Nezavisni odbornik Obrad Gojković je poručio da je riječ o koruptivnim poslovima, odnosno stvaranju mogućnosti, bez redovne procedure, da se rasproda opštinska imovina.

Milovan Baždar iz PzP-a je kazao da je odluka problematična jer je upitna važnost  GUP-a od 2008. kada je usvojen Prostorni plan opštine. Sporno je, kako je rekao, što nema mišljenja nadležnog ministarstva ili Uprave za inspekcijske poslove.

-Zakon o uređenju prostora precizno definiše donošenje planskih dokumenata i njihovu primjenu, a  ovdje je riječ o izmjeni planskog dokumenta po proceduri koja je nedopustiva. Apsurdno je i da Opština izdaje i naplaćuje građevinsku dozvolu investitoru, a potom je poništava, jer planski dokument više po GUP-u ne važi. Ako se ne prihavta važenje planova usvojenih na bazi GUP-a kako sada ovim tumačenjem potvrđujemo da je njegova važnost nesporna-kazao je Baždar.

Predsjednik SO Andrija Radman je pojasnio da nije riječ o izmjenama GUP-a ni o bilo kakvom vraćanju nekog planskog dokumenta koji više nije snazi. GUP se jedino koristi za utvrđivanje svojinsko pravnih odnosa u zakonu o državnoj imovini. Kako je pojasnio, jedino SO može da da autentično tumačenje, a da opština ima pravo na parcele koje su u zahvatu GUP-a.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2016/05/s-2.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

 

Špiro Vuković iz Građanskog saveza je konstatovao da SO ne poklanja mnogo pažnje pravnim aspektima problema, a  da je ovdje riječ o potrebi dopune propisa, kojim bi trebalo definisati koji dio ulazi u zahvat GUP-a.

Mladen Ivanović iz Izbora je kazao da je riječ o logičkom tumačenju pravne norme, ne u tekstualnom djelu već u grafičkom.

-Opština želi da spasi imovinu za koju smatra da je njena i da valorizuje zemljište koje ima-kazao je Ivanović.

Mirko Mustur je poručio da je i opozicija za valorizaciju Luštice ali da u tu priču treba ući jasno i otvoreno.

Po riječima Dušana Radovića opština sada riješava problem bivše vlasti, jer nema  pravo korišćenja imovine na cijeloj teritoriji Luštice koja pripada Herceg Novom. Kako je rekao, od 22 miliona kvadrata  polovina nije upisana na opštinu, zbog čega se dovodi u pitanje realizacija projekta Porto bono- Dobra luka za koji je urađen master plan.

-Projekat je urađen prije godinu i prezentovan master plan. Postoji šest pisama o namjeri italijanskih i švajcarskih investitora a projekat sadrži 43 hotela i 1000 luksuznih  vila. Ako taj projekat ne treba Herceg Novom neka se opozicija izjasni- kazao je Radović.

Odbornici su danas usvojili i odluku o uslovima i načinu izvođenja muzičkog programa u ugostiteljskim i drugim objektima uz amandman Slobodana Radovića (DPS) kojim se izvođenje muzičkog programa dozvoljava do tri sata iza ponoći bez električnog ozvučenja, odnosno od 21 do 01 sa ozvučenjem. Skupština je usvojila odluke o o utvrđivanju lokacija za izgradnju lokalne saobraćajnice na Luštici, za izgradnju trafostanice u Đenovićima, rekonstrukciju mosta u Meljinama i izgradnji pristupnih saobraćajnica, o ukljanjanju i postavljanju privremenih objekata, o Službi komunalne policije, javnom redu i miru i prekinula je rad nakon usvajanja odluke o drumskom saobraćaju zbog nedostatka kvoruma.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com