Društvo

SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE OBAVILA 1 306 INSPEKCIJSKIH KONTROLA

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora Opštine Herceg Novi,  tokom jula obavila  je ukupno 1 306 inspekcijskih kontrola, izdali su 161 rješenje, ostalo su bili ukazi, službene zabilješke i dopisi ka drugim organima za postupanje iz njihove nadležnosti.

Prema riječima načelnice Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora Marije Andrić, u toku ovih kontrola, a na osnovu utvrđenih nepravilnosti, izdato je 480 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 32 560 eura. Samo iz oblasti saobraćaja izdato je 357 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 17.850 eura, dok su 123 prekršajna naloga izdali iz oblasti narušavanja komunalnog reda u ukupnom iznosu od 14.710 eura.

Službi je putem SISTEMA-a 48 proteklog mjeseca upućeno oko 750 inicijativa građana, od toga se najveći broj odnosi na nepropisno parkirana vozila,  odlaganje otpada, pse lutalice, prijave koje se odnose na buku, a koja se stvara na različite načine, prijave za izvođenje građevinskih radova u periodu zabrane, zatim za održavanje stambenih zgrada i druga pitanja.

DILERI, BUKA, ČISTOĆA

Kako je kazala načelnica Marija Andrić, ova Služba je u izuzetno kratkom roku postigla vrlo zapažene rezultate po pitanju utvrđivanja prekršaja kada je u pitanju kontrola lica koja nisu registrovana, a sama ili preko drugih lica nude usluge smještaja, tzv.dileri smještaja i za sada je izdato 20 prekršajnih naloga.  Na osnovu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu predviđena kazna za ovu vrstu prekršaja iznosi 200 eura.

Mjerenje nivoa buke iz ugostiteljskih objekata službenici sprovode konstantim prisustvom na terenu, pogotovo na Obali Nikole Kovačevića do ul. Sava Ilića, kao i na Šetalištu pet Danica sa akcentom na Milašinovića plažu.

Za sada je izdato 11 prekršajnih naloga za prekoračenje propisnaih nivoa buke, shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu. Propisana granična vrijednost nivoa buke iznosi 65 decibela sa oscilacijom ±3dB.

-Ukoliko dođe do prekršaja, kazne predviđene novim zakonom su izuzetno visoke. Novčana kazna za prekršaj, koja se izriče pravnom licu u rasponu je od 2.000 do 20.000 eura, dok je za odgovorno lice u pravnom licu predviđena novčana kazna u iznosu od 200 do 2.000 eura. Prema statističkim podacima u dosadašnjem dijelu sezone ističemo da je manji broj prijava po pitanju buke iz ugostiteljskih objekata, saopštila je Andrić.

U prethodnom periodu  registrovan je povećan broj inicijativa koje se odnose na odlaganje i neodvoženje komunalnog otpada.

-Jedan od razloga je i to što je preduzeće „Čistoća“ imalo poteškoća u vidu tehničke neispravnosti vozila i nedostatka radne snage. Međutim te teškoće su prevaziđene i  stabilizovan je odvoz. Ova Služba shodno svojoj nadležnosti sakcioniše nepravilno odlaganje otpada. Od juna je izdato 37 prekršajnih naloga za kršenje Odluke o održavanju čistoće.

-Propisano je da će se za navedeni prekršaj kazniti pravno lice novčanom kaznom od 150  do 1.500  eura, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50  do 1.000  eura,dok će se za navedeni prekršaj izreći kazna i fizičkom licu u iznosu od 50  do 1.000 eura. U narednom periodu pojačaćemo kontrole privrednih društava, trgovina i ugostiteljskih objekta, po pitanju odlaganja komunalnog otpada, objasnila je Andrić.

Call centar je primio u julu 63 inicijative građana kada je riječ o izlivanju fekalnih voda, svi problemi su nakon inspekcijskih kontrola i izdatih naloga za otklanjanje nepravilnosti, u kratkom roku otkolonjeni.

SAOBRAĆAJ

-Poslije napornog i kontinuiranog rada na terenu možemo istaći da je uspostavljen režim saobraćaja na Obali Nikole Kovačevića i Šetalištu V Danica te da se na toj dionici kreću vozila koja imaju odobrenje nadležnog organa, odnosno u vremenu kada im je to dozvoljeno odobrenjem, ali i na rivijeri. Kao pokazatelj navedenog jesu podaci da je mnogo manji broj nepravilnosti koje službenici na ovoj trasi puta zapažaju. Odlukom o regulisanju drumskog saobraćaja predviđena je sankcija u iznosu od 100  do 1.500  eura za pravno lice ukoliko vrši prevoz u zonama zabranjenog saobraćaja bez odobrenja nadležnog organa, za navedeni prekršaja kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 50  -100 eura, kazala je Andrić.

Od prvog juna do danas za prekršaje iz oblasti saobraćaja na Šetalištu, koje predstavlja ulicu sa posebnim režimom saobraćaja, izdat je 91 prekršajni nalog za motorna vozila i motocikliste za vožnju onim dionicama na kojima se saobraćanje odvija isključivo uz odobrenje nadležnog organa.

U toku jula  na području grada izdato je 357 prekršajnih naloga iz oblasti saobraćaja odnosno za nepropisno parkirana vozila, od toga specijalnim vozilom „pauk“ premješteno je 134 vozila.

Andrić je istakla da je  pored redovnih, predviđenih dnevnim, nedjeljnim i mjesečnim planovima – Služba imala i brojne vanredne aktivnosti. Učestvuju u svim manifestacijama koje se organizuje TO, kao i u drugim koje su značajne za naš grad, a učešće se ogleda u pružanju asistencija shodno nadležnostima.

Ona podsjeća da Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora obavlja kontrolu nepropisnog parkiranja na području cijele opštine Herceg Novi. Na osnovu zaključaka i smjernica Koordinacionog tijela za praćenje i realizaciju turističke sezone, kontrole su usmjerene na određenim dionicama odnosno ulicama, iz tog razloga na nekim od lokacija dozvoljeno je parkiranje tokom ljetnje turističke sezone zbog nedostatka parking mjesta na području opštine na obostrano zadovoljstvo kako mještana tako i posjetilaca našeg grada. Jedna od takvih lokacija jesti i dionica pored magistralnog puta u ul. Braće Grbića.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com