DruštvoIzdvojeno

SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA: 310 ZAPISNIKA O POSLJEDICAMA NEVREMENA, ŠTETU ĆE PROCIJENITI KOMISIJA

Pripadnici Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora popisali su objekte koji su poplavljeni u nevremenu od 20. novembra. Naredne sedmice počeće sa radom opštinska Komisija koja će na osnovu zapisnika Službe konstatovati pričinjene štete radi utvrđivanja pomoći ugroženima.

Sačinjeno je 310 zapisnika, Komunalna policija i inspektori su u potpunosti angažovani na sanaciji posljedica nevremena, obavljaju inspekcijski nadzor, primaju zahtjeve, popisali su štete na objektima, javnim i privatnim površinama, infrastrukturi, kazala je u emisiji “U središtu” Marija Andrić, načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora.

-Služba je sve vrijeme bila uključena u aktivnosti na pružanju pomoći ugroženim od poplava i sanaciji pričinjenih šteta. Imali smo izuzetno dobru koordinaciju sa Službom zaštite i spasavanja, DVD Bijela, gradskim komunalnim preduzećima koji su sa pojačanim ekipama bili na terenu; Centrom bezbijednosti Herceg Novi i drugim. Opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama je pravovremeno, s punom pažnjom, ispratio događaje. Do sada je putem sistema “48 sati”, Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora upućeno oko 290 zahtjeva građana za pomoć u saniranju štete u njihovim domaćinstvima. Prethodnih dana radili smo na evidentiranju i sačinjavanju zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju na licu mjesta, napisano je oko 310 zapisnika. Kontrole su se odnosile  na poplavljene  objekte, voda je, uglavnom, ulazila u prizemlje kuća, a zapisnici se odnose i na evidentiranje odrona na putevima, na drveće koje je palo i sve što se događalo, tokom nevremena na javnim i privatnim površinama i objektima. Nakon što Služba završi posao na evidentiranju i postupi po svim prijavama građana, posebna opštinska komisija će se baviti procjenama štete, a biće formirana na nivou kabineta predsjednika Opštine, objasnila je Andrić.

Komisija će naredne sedmice, na osnovu zapisnika Službe da konstatuje pričinjene štete, poslije čega će Opština, u mjeri mogućeg, da pomogne ugroženim na sanaciji  posljedica nevremena. Pozivaju one koji nisu prijavili štete, da to mogu naknadno uraditi, pozivom na broj Call centra – 19800.

Andrić je podsjetila da su se tokom nevremena odazvali mnogi privrednici, ustupili mehanizaciju. Za tri evakuisane porodice obezbijeđen je smještan u hotelima “Park” u Bijeloj i “Lighthouse” u Igalu.

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora u saradnji sa komunalnim službama, radi na čišćenju javnih površina, koje su zatrpane uslijed velikih nanosa zemlje i pijeska. Riječicu Opačica će na nekim mjestima produbiti, kako bi mogla da primi velike količine vode, da se ne bi više događale poplave kuća u Kutskom polju. Preostalo je da komunalne službe saniraju rupe na pojedinim dionicama puteva, koje su oštećene u nevremenu.

Načelnica Andrić podsjeća na nevrijeme, koje je početkom juna pogodilo Opštinu Herceg Novi, koje je, takođe, nanijelo štetu većih razmjera. Opština je tada iskoristila svih 50.000 eura iz svoje budžetske rezerve, da pomogne u sanaciji posljedica nevremena. Očekuje da će i u ovom slučaju lokalna uprava izaći u susret građanima, a na koji način, odrediće Komisija.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com