DruštvoIzdvojenoPolitika

SJEDNICA SO HERCEG NOVI: GLAVNI PROJEKAT AUTOBUSKE STANICE BIĆE POVJEREN NOVSKOJ AGENCIJI ZA IZGRADNJU I RAZVOJ GRADA

Izrada glavnog projekta kompleksa Autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu DUP-a Igalo –  Bare biće povjerena Agenciji za razvoj i izgradnju Herceg Novog, odlučeno je glasovima vladajuće kolicije na današnjem zasjedanju Skupštine opštine.  Klub odbornika DPS ocjenio je da se zalažu za izgradnju kvalitetne  Autobuska stanica, ali da je izradu glavnog projekta trebalo povjeriti licenciranom i referentnom perduzeću a Agenciji praćenje toka izrade tehničke dokumentacije.

Po Odluci o izradi glavnog projekta predviđeno je da projektna dokumentacija bude u skladu sa Idejnim arhitektonsko urbanističkim rješenjem kompleksa glavne Autobuske stanice sa pristupnim saobraćanicama u Herceg Novom, kojeg je izradio “Studio grad“ d.o.o. Podgorica. Odbornik DPS Mladen Kadić kazao je da Agencija nije spremna niti sposobna kadrovski i tehnički da iznese ovako obiman projekat.

-Mislim da bi izradu glavnog projekta trebalo povjeriti licenciranoj i referentnom preduzuću iz oblasti projktovanja javnih objekata koji će dobiti posao na tenderu raspisanom u skladu sa Zakonima o javnim nabavkama i prostornom planiranju objekata , a sprovođenje tenderske procedure, formiranje ugovorene dokumentacije, kao i praćenje toka izrade tehničke dokumentacije Agenciji  izgradnju i razvoj, kazao je Kadić. On je dodao da će  izgradnja koštati oko 700.000 eura.

Direktor Agencije Boro Lučić naveo je da je ovo za Agenciju izazovan  detaljni urbanistički plan o kome je dao pozitivno mišljenje kao i nadležna ministarstva. Urađeno je i idejno rješenje i mi imamo osnovu na kojoj već radimo, objasnio je Lučić i pozvao  “kritičare” da daju sugestije da bi projekat bio što uspješni.

Odbornik DPS Zoran Kovačević kazao je da će lokacija koja je odabrana stvoriti problem u organizacionom smislu jer na tom prostoru funkcioniše međugradski i međunarodni prevoz. S obzirom na to da je tu predviđena izgradnja i drugih objekata sve će biti gusto naseljeno. Odbornik DPS Dragan Janković smatra  da sve  treba dobro  ispitati da ne bi kasnije  “greške skupo plaćali”. Odbornik Slobodan Radović podsjetio da je riječ o veoma važnom infrastrukturnom projektu i da je ranije predložena lokacija  u Meljinama mnogo povoljnija.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić odgovorio je da je lokacija u Igalu određena na sjednici Skupštine.

– Krenulo se u izradu projekta, odrađeno je idejno rješenje, a saglasnost je dao i glavni gradski arhitekta. Opština je formirala, takvu vrstu Agencije da se bavi tim poslavima, da pored naše javne službe ne idemo u traženje nove projektantske kuće već da oni kroz ove faze projektne dokumentacije angažuju pojedice koji će to realizovati.  Projekat autobuske stanice koji će raditi Agencija, riječ je o fazi jedan i dva sa saobraćajnićama, neće koštati više od 100 do 120.000, objasnio  je Katić.

Na današnjoj sjednici Skupštine nije prošao amandman koji je predložio klub odbornika DPS a tiče se izrade glavnog projekta Autobuske stanice , ali ni povlačenje sa dnevnog reda predloga odluke o pokretanju postupka za nalaženje strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice. Smatrali su da odluku treba povući jer se između ostalog, ne zna koliko će projekat koštati, ne postoje svi parametri, niti je poznato kako će biti raspisan međunarodni tender.

Na osnovu odluke Opština trebalo da pokrene postupak za izbor strateškog partnera po modelu privatno javnog parnerstva.  Učešće Opštine Herceg Novi je vrijednost građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji, te izrada i revidovanje glavnog projekta za fazu 1 i 2 kompleksa.

Na sjednici su odbornici većinom glasova dali saglasnost za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom po tužbi Opštine Herceg Novi protiv AD “Vektra Boka” u iznosu od 1.516.842,79 eura . U raspravi je odbornica Demokrata dr Tamara Vujović  istakla da ovom odlukom ovaj saziv  lokalnog parlamenta želi da zaštiti imovinu, jer više od 10 godina Vektra Boka nanosi štetu za šta su dokaz zatvoreni i zapušteni objekti nekadašnjeg turističkog giganta.

Na današnoj sjednici usvojene su odluke o donošenju programa privremenih objekata za period od 2019. do 2024. Na opasku iz redova opozicije da je resorno ministarstvo dokument  nekoliko puta vraćalo, sekretarka  za urbanizam Marina Sekulić istakla je da je to pozitivno i da je opština Herceg Novi  jedina ispinila cijelu proceduru i stavila  program u zakonske okvire.

Odbornici su usvojili izmjene i dopune Statuta Opštine Herceg Novi,  predlog odluke o završnom računu Budžeta za 2018. godinu i više predloga odluka o utvrđivanju lokacija za postavljanje objekata od opšteg interesa, uglavnom je riječ o postavljanju kablovskih vodova i trafostanica u  Baošićima, Bijeloj, Zelenici, Luštici, Toploj,  Mojdežu, Trebesinu, Nemiloj i Žvinjama.

Usvojen je i Predlog odluka o izmjenama i dopunama odluke o organizovanju JRDSRT HN i JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“, kao i predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika. Imenovani su i članovi žirija za dodjelu Oktobarske nagrade i Povelje grada, a predsjednik je Đorđe Vasilevski. Takođe su imenovani i članovi Odbora direktora preduzeća “Čistoća”

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com