DruštvoIzdvojeno

SAOPŠTENJE NVO KSENA -UDRUŽIMO SE SVI PROTIV NASILJA U PORODICI

Povodom  25. novembra, Međunarodnog dana borbe  protiv nasilja nad ženama, saopštenje su uputili iz NVO “Ksena”, udruženja građana i građanki Herceg Novog  koje je osnovano u februaru  a zvanično registrovano 30. maja 2019. godine, sa ciljem uspostavljanja Centra za psihosocijalnu i pravnu savjetodavnu podršku za osobe sa iskustvom porodičnog nasilja regionalnog karaktera-za Boku kotorsku.

Pokazalo se da su najčešći slučajevi osoba sa iskustvom nasilja žene i djeca, tako da je u ovoj prvoj fazi našeg osnivanja servis osposobljen za rad sa tim najranjivijim ciljnim grupama. Fenomen porodičnog nasilja je prisutan oko nas, više nego što mi možemo naslutiti. Kažem FENOMEN, jer porodica bi trebala da da bude naše utočište, naše sklonište puno ljubavi u kojem učimo osnove životnih lekcija.Kako da rastemo i razvijamo se. Na žalost, nije tako.

Mnoge porodice pate zbog porodičnog nasilja, a u toj patnji iza zatvorenih porodičnih vrata  nema pobjednika. U tom procesu pate svi: I žrtva, i nasilnik, i policijski službenik koji vodi slučaj, i socijalni radnik, i profesor koji u školi dočekuje dijete iz nasilne porodice.

Zato treba da se udružimo svi-svi segmenti društvene zajednice. Od kulture-do centra bezbjednosti. Podaci kojima se raspolaže ukazuju na to da je svaka treća žena, kako u Crnoj Gori, tako i u Boki Kotorskoj doživjela neki oblik nasilja. Iako je tako, u Boki Kotorskoj se susrećemo sa veoma malim brojem prijavljenih i procesuiranih slučajeva jer nedostatak Servisa za osnaživanje žena i djece sa iskustvom nasilja direktno utiče na mali broj prijavljenih slučajeva. Vrijedno je napomenuti da prijavljeno nasilje državu košta mnogo, a neprijavljeno nasilje puno više. Ipsos je radio istraživanje i došao do podataka da prijavljeno nasilje državu Crnu goru košta 9,2 mil.€, dok neprijavljeno nasilje sa posljedicama 233,2 mil.€.

Isto istraživanje je pokazalo da je razlog neprijavljanja prvenstveno nepovjerenje u institucije sistema

Zahvaljujući nevladinom sektoru i modernom društvenom trendu, stvari se rapidno mijenjaju i u svijetu i u Crnoj Gori, a za opštu dobrobit društva. Daleko smo još od toga da su uslovi idealni, pa iako su se povremeno održavale javne rasprave o položaju žena i ženskih prava u Boki Kotorskoj, kampanje u tom pogledu su slabog intenziteta. Stoga je neophodno započeti podizanje svijesti lokalne zajednice o važnosti zaustavljanja nasilja i diskriminacije žena i djece.

Prazan prostor u objedinjavanju djelovanja na polju psihosocijalne i pravne podrške žrtvama nasilja u cijeloj Crnoj Gori oslanja se na nevladin sektor. Upravo zbog toga, u Boki Kotorskoj pojavila se neophodnost prisustva ovakvog oblika “bajpasa” između državnih institucija: Osnovnug suda, Tužilaštva, Centra za socijalni rad i Centra bezbjednosti

U tom praznom prostoru svoju ulogu i mjesto našla je NVO “Ksena”, koja će sa svojim stručnim timom pružati psihosocijalnu i pravnu savjetodavnu podršku i pomoć osobama sa iskustvom nasilja. Otvaranje Centra za psihosocijalnu pomoć osobama sa iskustvom nasilja podržali su UNDP i UN WOMAN, finansirajući projekat ”Reci STOP nasilju u Boki” u septembru 2019. god.  kao dio regionalnog projekta ”Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” U svojoj djelatnosti oslanjamo se na zakonske okvire Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti, kao i Pravilnike Ministarstva rada i socijalnog staranja, Istambulsku konvenciju, Deklaraciju UN o ukidanju svih oblika nasilja, UN Konvenciju o zabrani svih oblika diskriminacije CEDAW iz 1979., Ustav CG koji članom 9 garantuje primat međunarodnih ugovora i pravila međunarodnog prava nad domaćim zakonodavstvom.

Prvim projektima stručni tim NVO “Ksena” približiće se stanovnicima Boke Kotorske preko radnih organizacija i škola, predstavljajući se i podižući svijest o neophodnosti prijavljivanja nasilja, kao i stvaranja povjerljive atmosfere između građana i stručnog tima.

Stručni tim je spreman da svojim znanjem istakne više relevantnih pitanja pokrenuvši javne rasprave, tribine i okrugle stolove i da se na taj način široj javnosti predstave različiti aspekti kako nasilja nad ženama, tako i više različitih načina suzbijanja i amortizovanja istih.

Jedan od načina da se NVO “Ksena” predstavi javnosti je i da se organizuju sastanci sa predstavnicima svih relevantnih institucija na lokalnom nivou. Među prvim odrađeni su sastanci sa Kancelarijom za rodnu ravnopravnost, Sekretarijatom za sport i društvernu djelatnost, kao i sa Predsjednicom savjeta za rodnu ravnopravnost  Opštine Herceg Novi, a sada očekujemo  sastanak  i sa kotorskim i tivatskim timom.

U julu 2019. godine Opština Herceg Novi podržala je prvi projekat NVO KSENA ”Ne budi žrtva već pobjednik” sadržanog od promocije knjiga naše sugrađanke, poznate košarkašice, koje opisuju njeno lično iskustvo u kontaktu sa porodičnim nasiljem, Jelice Dabović ”Tajna jednog osmjeha” i ”Oproštaj”. Promocije su održane u pet crnogorskih opština: Tivtu, Kotoru, Nikšiću, Herceg Novom i Podgorici.

Nastavak aktivnosti će biti usmjeren na uspostavljanje specifične službe podrške žrtvama. U saradnji sa državnim institucijama tužilaštva, Osnovnog suda, Centrom bezbjednosti i Centrom za socijalni rad biće opravdana neophodnost ovakvog servisa u Boki Kotorskoj  jer  bez adekvatnog servisa podrške, osobe sa iskustvom nasilja, često se vraćaju porodici u kojoj su zlostavljane i zlostavljanje se nastavlja.

Da li izlaz postoji? Naravno da postoji . Uvijek imamo izbor. Prvo treba nazvati stvari pravim imenom. DEfinisati problem, a onda tražiti načine da se iz tog problema izađe. i mi smo tu da pomognemo pronalaženju tog izlaska.

Građani nas mogu kontaktirati radnim danima od 9h-14h na 337-730, i na 069/330-730 od 9h-21h svakog dana , pa i vikendom, saopštili su iz NVO “Ksena”.

 

 

 

.

 

 

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com