Društvo

SAOPŠTENJE KABINETA PREDSJEDNIKA OPŠTINE: „HIPOTEKA PROŠLOSTI“ OTEŽAVA FUNKCIONISANJE OPŠTINE- U JULU STIGLO NA NAPLATU PREKO 200.000 EURA

Sa budžeta Opštine Herceg Novi biće plaćeno preko 200.000 eura, po osnovu pravosnažnih odluka, a kojih je bilo tri samo u proteklom mjesecu, julu. Na taj način, značajna sredstva iz kase lokalne uprave biće izdvojena za isplatu po pravnim sporovima koji su vođeni godinama unazad, navedeno je u saopštenju kabineta predsjednika opštine.

-Samo tokom jula mjeseca lokalnoj upravi su dostavljenje tri pravosnažne odluke. Prva se odnosi na radni spor sa bivšim radnikom Miloradom Šljivančaninom, kojem je Opština dužna da isplati oko 70.000 eura glavnog duga, zatezne kamate i troškova postupka. Dugom odlukom Opština se obavezuje da plati oko 30.000 eura na ime naknade za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju puta Meljine-Petijevići i troškova postupka. Po trećoj odluci Opština je dužna da isplati naknadu za faktičku eksproprijaciju, za oduzeto zemljište na kome je izgrađen pomoćni fudbalski teren u Igalu, sa kamatama i troškovima postupka, što se procjenjuje na oko 100.000 eura. S obzirom na visinu iznosa koja će po ovom osnovu biti isplaćena sa budžeta lokalne uprave, smatramo da je važno da građani Herceg Novog budu o tome informisani. Ovo su samo neki od sporova koji sada dobijaju sudske epiloge, a u proteklim godinama su pokrenuti protiv Opštine Herceg Novi, kao rezultat loših odluka i ugovora koji su sklapani u prethodnom periodu. Važno je napomenuti da je, uprkos ovim isplatama koje otežavaju funkcionisanje lokalne uprave, trenutno finansijsko stanje Opštine Herceg Novi stabilno i sve obaveze se redovno izmiruju, navedeno je u saopštenju.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com