Društvo

ŠANSA ZA POSAO KROZ KREDITNE LINIJE IRF I ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Predstavnici Investicion razvojnog fonda (IRF) danas su u našoj opštini, u saradnji sa ZZCG, održali seminar “Šansa za posao”  u cilju informisanja i davanja podrške posebnim ciljnim grupama (mladi, žene, visokoškolci, tehnološki viškovi, individualni poljoprivredni proizvođači) kroz finansijsku i nefinansijsku podršku ove dvije institucije.

Predsjednik Odbora direktora IRF-a, Zoran Vukčević je istakao da je  ideja i zamisao da se sinergijom dvije institucije sa državnog nivoa i crnogorskih opština sa lokalnog nivoa izgradi servis pružanja finansijske i nefinansijske usluge svim mladim ljudima kako bi riješili pitanje zaposlenja.

-Od osnivanja do sada IRF je plasirao blizu 500 miliona eura , od čega samo u ovoj godini 157 miliona, čime je premašen i planirani iznos od 120 miliona. Povećana kreditna aktivnost IRF-a najbolje se može sagledati na osnovu komparacije visine iznosa plasiranih sredstava, koja su se prvih godina kretala u rasponu od 10 -15 miliona eura sa iznosima od 120 – 130 miliona eura koliko je na godišnjem nivou realizovano poslednjih godina. Ovi podaci govore u prilog značajnoj ekspanziji kreditne aktivnosti IRF-a, odnosno potvrđuju da je IRF sa uspjehom realizovao sve kreditne linije- kazao je Vukčević i najavio da će IRF uvesti dva nova instrumenta podrške, garantni fond i mikrokreditiranje, što ima za cilj da se što većem broju građana omogući bolja dostupnost finansijskim sredstvima, posebno onima koji nemaju adekvatni kolateral kao sredstvo obezbjeđenja.   [image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/12/Seminar-IRF-8-12.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]  Pozvao je građane Herceg Novog da iskoriste mogućnosti koje IRF pruža, naročito one koje su predviđene za posebne ciljne grupe, žene, mlade, visokoškolce.

Predsjednik Skupštine  opštine Miloš Bigović je, uz izraze najsrdačnije dobrodošlice predstavnicima IRF-a i Zavoda, istakao težnju da nezaposleni građani sa ovog prostora iskoriste podršku ove dvije institucije i zaposle se. Sa druge strane, naglasio je, Opština će, u zakonskim okvirima, omogućiti svim zainteresovanim licima logističku podršku za apliciranje za kredit kod IRF-a.

-Razvoj preduzetništva predstavlja budućnost ne samo crnogrske već i ekonomija regiona- rekao je Bigović.

Direktor Zavoda za zapošljavanje, Suljo Mustafić je istakao da su u saradnji sa IRF-om i lokalnom samoupravom, građanima obezbijedili sve administrativne kapacitete na lokalnom nivou, u smislu pružanja nefinansijske podrške tj. izrade biznis plana, razvoja marketing strategija, smjernica u dijelu osnivanja preduzeća i dr., a sve u cilju povećanja zaposlenosti.

Nakon održanih prezentacija  zainteresovani su bili  u prilici da se detaljnije informišu o uslovima, odnosno svim detaljima podrške IRF-a i Zavoda, kao i da u direktnom kontaktu sa službenicima ove dvije institucije predstave svoje biznis ideje i projekte.

 

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com