Please assign a menu to the primary menu location under MENU

DruštvoIzdvojeno

SA VANREDNE SJEDNICE SO HERCEG NOVI: PREDSJEDNIK KATIĆ – CILJ NAM JE DA ZAINTERESOVANI RIJEŠE SVOJE STAMBENO PITANJE

Na vanrednom zasijedanju SO Herceg Novi, koje je upravo završeno jedina tema je predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o učešću Opštine Herceg Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika. Odluka je usvojena jednoglasno, a sjednici je od 34 prisutvovalo 29 odbornika.

Uvodnu riječ imao je predsjednik Opštine Stevan Katić.

-Nakon predlaganja materijala za prethodnu sjednicu Skupštine opštine, dobili smo privremenu mjeru Osnovnog suda u Herceg Novom, kojom je bilo zabranjeno Opštini Herceg Novi da izmjeni taj stav odluke. Smatrajući da je sud donošenjem ovakve privremene mjere postupio na način suprotan Ustavu i Zakonu i upleo se u nadležnosti lokalne samouprave, Opština Herceg Novi podnijela je prigovor. Nakon toga, od strane Vijeća Osnovnog suda u Herceg Novom, privremena mjera je ukinuta.

U Rješenju Vijeća Osnovnog suda navedeno je: “Odlučivanjem na izloženi način prvostepeni Sud zašao je u potpunosti izvan nadležnosti redovnog Suda, zadirući u pitanja koja se odnose na upravni postupak, koji je u slučaju pojedinačnih i opštih akata organa uprave i lokalne samouprave eventualno pod sudskim nadzorom, ali druge vrste sudova, u zavisnosti od vrste akta, njihovog dejstva, kao i prava ili obaveza koja se istim ustanovljavaju.

Osim toga, Vijeće u Rješenju potvrđuje da se prvostepenim rješenjem suda, u obliku u kojem je doneseno, remeti rad predstavničkog organa jedinice lokalne samouprave i princip podjele vlasti, odnosno Ustavne kategorije, što je u svakom slučaju nedozvoljeno”- kazao je Katić.

On je podsjetio i da je sudija Osnovnog suda u Herceg Novom Andrija Marojević, koji je donio privremenu mjeru, jedno od zainteresovanih lica koja su aplicirala za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u navedenim objektima, zbog čega smatra da je isti morao biti izuzet iz postupanja po predlogu za određivanje privremene mjere.

-Takođe, važno je da istaknem da Vijeće Osnovnog suda ne ulazi posebno u pitanje zakonitosti Odluke od 26. septembra 2016. godine. Neću ni ja posebno da ulazim u pitanja kako su vrijednovani parametri za dodjelu stanova, da li je to rađeno na osnovu konkursa, kako se opštim aktom rješava pojedinačno pitanje poimenično odabrane osobe, jer nam je cilj da se cijeli ovaj projekat realizuje i da zainteresovani zaposleni konačno riješe svoje stambeno pitanje, a jedini način je izmjenom i dopunom Odluke od septembra 2016. na predloženi način-rekao je predsjednik Opštine.

Razlozi za predlaganje izmjena i dopuna po hitnom postupku, obrazložio je on,  se ogledaju u nepostupanju po ranije donijetoj odluci, koja je bila inicijalni akt da se krene u realizaciju cjelokupnog postupka prodaje nepokretnosti.

-Od strane Stečajnog upravnika preduzeća d.o.o.“MBD invest“ u stečaju Herceg Novi je dana 22.07.2017.godine dostavljena mi je informacija u kojoj se Opština Herceg Novi obavještava da za preduzeće u stečajnom postupku koji je strogo formalno uređen odredbama Zakona o stečaju, ne može biti obavezujuća odluka organa lokalne samouprave kojom se sredstva priznatog potraživanja koriste za kompenzaciju stana, kako je to definisano članom 3 stav 2 Odluke.Takođe je Opština obavještena o redosledu namirenja, te je u tom pravcu utvrdjeno da  odricanja od priznatog potraživanja u ovoj fazi stečajnog postupka nemaju nikakav uticaj na sam posao koji se odnosi na kupovinu stanova u predmetnim objektima.

Radi toga je izvršeno i brisanje odredbe o odricanju od potraživanja, za koje je izvjesno da se ne bi ni moglo realizovati, uz saznanje da je ukupna vrijednost imovine dužnika procijenjena na iznos od 3.425.000,00 eura, od čega samo povjerilac prvog reda ima priznato potraživanja u visini od 4.683.770,98 eura. Uz saznanje da se potraživanja namiruju redosledom utvrđenim naplatnim redom i odredbama Zakona o stečaju, zaključuje se da odricanje od potraživanja nema nikakvog značaja.

Radi toga je izvršeno brisanje stava 1 u članu 2, kao i člana 6.

Takođe, zbog odredbi Zakonao stečaju, ni član 5 predmetne odluke ne može biti realizovan, odnosno ne može se nametnuti obaveza na koji način će se vršiti prodaja imovine ukoliko se ovim poslom ne prodaju svi slobodni stanovi.

Predmetna odredba kojom se definiše da odricanje od priznatog potraživanja u stečajnom postupku je prema stavu 2 člana 3 Odluke služila za kupovinu stambenog prostora označenog kao PD21 u objektu broj 1 na kat.parc. 2631/11 k.o.Topla, i istovremeni prenos vlasništva na ime i u korist Načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi Petra Ognjenovića.Navedena odredba je nesprovodiva na način kako je definisana tom odredbom, jer ista ne obavezuje prodavca – preduzeće d.o.o.“MBD invest“ u stečaju Herceg Novi.

Znači, jedina mogućnost je bila izmjena predmetne odluke u tom dijelu, ali uz razmatranje i mogućnosti da navedeno lice ne ostane bez mogućnosti za rješavanje svog stambenog pitanja po povlaštenim uslovima, član 3 stav 1 alineja 2 je izmijenjen na način da je Sindikalnim organizacijama Centra bezbjednosti Herceg Novi raspoređeno umjesto 10, 11 stanova.

Takođe, važno je da naglasim da su osnovnom odlukom raspoređene 44 stambene jedinice, iako je čitava dokumentacija sa kojom se raspolaže od početka glasila na 48 raspoloživih stambenih jedinica, te ovom odlukom navedenu grešku ispravljamo na način da se u raspodjelu uvrste i službenici JPU „Naša radost“ Herceg Novi, takođe u sklopu sindikalnih organizacija na teritoriji Opštine Herceg Novi.

Što se tiče namjere koja je iskazana prvobitnom odlukom, ona je u potpunosti ispoštovana i predloženim izmjenama, dakle –  učešće Opštine Herceg Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika, informisao je predsjednik Katić.

Odbornik DPS-a Dragan Janković je  kazao da prvobitna Odluka usvojena u septembru prošle godine nije bila greška prethodne vlasti, već  dobra namjera prema kategorijama Novljana  koje decenijama čekaju na rješavanje stambenih pitanja. Budući da je, kako je istakao, sud ukinuo privremenu mjeru i postupak vratio na prvostepeno odlučivanje, zatražio je da se iz Odluke koja je na dnevnom redu  izuzme član koji se odnosi na dodjelu stana načelniku  CB, da se kao takva usvoji do konačnog rješenja Suda.  On je zahtijevao da Demokrate  javno saopšte, ko je to od funkcionera ili aktivista DPS-a, trebalo da dobije neki od ta četiri stana, „ kako bi se prestalo sa spinovanjem javnosti da su četiri stana prikrivena i namijenjena nekom iz te partije“.   [image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/08/jankovic.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]    -Ti stanovi u prvobitnoj odluci nisu postojali, niti imamo informaciju da ih je neko spominjao- kazao je Janković.

Postavio je i pitanje na koji način će Opština finansijski učestvovati u ovom projektu, jer je odlukom iz 2016. definisano njeno učešće u iznosu od oko 205.000 eura za adaptaciju objekata za šta je bilo potrebno donijeti i novu odluku o kreditnom aranžmanu.

-Takve odluke nema na današnjem zasijedanju, da li se ta obaveza odgađa ili će se riješiti na drugi način. Bez te odluke Opština ne učestvuje u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika. Smatram da se nepotrebno gubi vrijeme – ustvrdio je Janković.

Predsjednik Katić je odgovorio Jankoviću, da će se ta tačka naći na narednoj sjednici lokalnog parlamenta, kada se završi procedura vraćanja dvije parcele koje je Opština ranije ustupila prosvjetarima za rješavanje stambenih pitanja. Poručio je i da se Državno tužilaštvo  bavi time kako su „ nestala četiri stana i kome su iz DPS ili njihovog koalicionog partnera bila namijenjana“

– Nisam sud niti sam ovdje došao da nekome sudim nego da zaštitim interes Opštine. Kada sam se obraćao u više navrata stešajnom upravniku ili CKB, uvijek sam dobijao iste odgovore –   za sve pitajte Andriju Radmana, bivšeg predsjednika SO. Nisam pitao Radmana, odgovore očekujemo od tužilaštva i suda – poručio je Katić.

Tamara Vujović, odbornica Demokrata, kazala je da prethodna Odluka govori o hronologoji lošeg rada prethodne vlasti, o čemu  ne govori samo prikrivanje četiri stana, već i da se stan imenom i prezimenom dodjeljuje načelniku CB o trošku građana, što je nedopustivo. Istakla je, da novom izmijenjenom Odlukom, on neće ostati oštećen, jer se umjesto 10 policiji dodjeljuje 11 te da će Ognjenović dobiti  stan  pod povlašćenim uslovima, kao i svi koji su aplicirali.   [image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/08/sjuednica-so-hn.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]   Njen kolega Mirko Džuović je takođe istakao da odlukom koja se usvaja na današnjoj sjednici niko neće biti oštećen, te da se izmjenama daje mogućnost da još četiri  porodice riješe egzistencijalno pitanje.

-Opština je potvrdila namjeru da učestvuje u finansiranju, a pri tom je zaustavila traljav i sumnjiv posao prethodne vlasti. Mi smo omogućili da 48  porodica riješi stambeno pitanje pod istim uslovima. Ova odluka definiše da 30 stanova dobija prosvjeta, 11 policija, jedan Dom zdravlja, dva pravosuđe i četiri JPU “Naša radost” – zaključio je Džuović.

Predsjednik SO Miloš Bigović je poručio da će se potruditi da već do kraja mjeseca bude održana nova sjednica na kojoj bi se donijela odluka o kreditnom zaduženju za adaptaciju zgrada na Toploj dva.

 

Ostavite Vaš komentar

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com