DruštvoIzdvojeno

ROK ZA DOPUNU ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU 31. DECEMBAR

Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi do 16. jula stiglo je 4.490 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Premda su ranije procjene da na području  hercegnovske opštine ima oko 5.000 nelegalnih objekata, sekretarka za prostorno planiranje i izgradnju Marina Sekulić kaže da se to sa preciznošću ne može utvrditi  dok se ne izradi orto-foto snimak i izvrši preklapanje snimka sa važećim digitalnim podlogama.

Sekulić objašnjava da je ovo tek prvi korak u procesu legalizacije. Velikom broju građana dat je dodatni rok za dopunu dokumentacije, a kada ona bude kompletirana sekretarijat će na osnovu važećih planskih dokumenata  cijeniti da li objekat može da se legalizuje.

-Koje objekte će biti moguće legalizovati zavisiće umnogome od konačnog orto-foto snimka i plana generalne regulacije –kazala je Sekulić.

Opština je i pred usvajanjem Prostorno urbanističkog plana, pa kako Sekulić objašnjava, napraviće još jednu provjeru  da vide da li se neki objekti za koje su podnijeti zahtjevi, uklapaju u PUP kako bi za njih bio nastavljen proces legalizacije.

Kako je nedavno kazao ministar turizma i održivog razvoja  Pavle Radulović zakon o legalizaciji je  u punoj implementaciji, bez obzira na brojne prepreke na koje su naišli. Jedna od njih je i što je svega deset opština izabralo gradske arhitekte.

Građani su u zakonom predviđenom roku do 16. jula predali opštinama 50.000 zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Procedura je podrazumijevala podnošenje popunjenog zahtjeva za legalizaciju, elaborat premjera izvedenog stanja bespravnog objekta, koji ovjerava katastar i dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno list nepokretnosti. Rok koji je dat za predaju i dopunu zahtjeva za legalizaciju je 31. decembar ove godine i do tada građani koji to do sada nijesu uradili moraju predati geodetski elaborat koji ovjerava Uprava za nekretnine.

Da bi kompletirali dokumentaciju građani moraju  da obezbijede geodetski elaborat originalnih terenskih podataka, u kome su iskazane vrijednosti (bruto i neto) potrebne za katastar i urbanizam. Ovaj elaborat rade geodetske firme, a cijena se kreće od 150 eura naviše, zavisno od površine objekta i lokacije. Zatim, potrebna je notarska izjava i u postupku ovjere geodetskog elaborata od strane Uprave za nekretnine. Ovjera elaborata traje do dva mjeseca, što zavisi od katastra do katastra. Cijena za notarsku izjavu je 50 eura. Za objekte iznad 200 kvadrata se traži građevinski projekat izvedenog stanja, a cijena se kreće od eura po kvadratu pa naviše. Za ovaj korak je potrebno sačekati da sekretarijat za urbanizam pošalje zahtjev za dopunu. U samome postupku sekretarijat će tražiti potvrdu da li je stambeni objekat primarni ili sekundarni, jer od toga zavise uslovi za plaćanje, tako da će sekretarijat obavještavati stranke o zahtjevima za dopunu.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com