IzdvojenoKultura

PROMOVISANA KNJIGA DON NIKA LUKOVIĆA “POSTANAK I RAZVITAK TRGOVAČKE MORNARICE U BOKI”

Na sinoć organizovanoj  promociji reprinta  knjige Don Nika Lukovića „Postanak i razvitak trgovačke mornarice u Boki Kotorskoj“ koju je u hercegnovskoj gradskoj Galeriji  organizovala Matica Boke,  novinar i publicista Siniša Luković, podsjetio je između ostalog na riječi autora “Bokeljski je pomorac donio iz svijeta kulturne i demokratske tekovine prosvijećenih naroda Evrope i uspješno ih presađivao na plodno tlo svog zavičaja”.

Don Niko Luković rođen je u Prčanju u staroj pomorskoj i brodovlasničkoj porodici. Gimnaziju je završio u Kotoru, a teologiju u Zadru. Godine 1910.  postavljen je za župnika na Prčanju, a zatim 1933. i za kanonika u Kotoru. Čitavog  života i iskazivao je izuzetnu , snažnu i iskrenu simpatiju za ideje društvene pravde, jednakosti i bratstva među ljudima. Ovaj veliki humanista, erudita, naučni i duhovni pregalac, preminuo je 15.februara 1970. u Kotoru. Sahranjen je na mjesnom groblju u Prčanju pred ogromnim brojem ljudi i poštovalaca koji su ga ispratiti do vječnog počivališta,  čulo se  između ostalog na promociji na kojoj su govorili i dugogogodišnji kustos Pomorksog muzeja u Kotoru, Novljanin Petar Palavršić i Željko Komnenović predsjednik UO Matice Boke.

Don Niko Luković je bio pravi narodni sveštenik, bio je mecena i kolekcionar umjetničkih dela. Njegovom zaslugom je, pored slika venecijanske škole, dragocjenih ikona i predmeta, formirana zbirka u župnoj crkvi, Bogorodičinom hramu u Prčanju, u kojoj se nalaze i djela savremenih jugoslovenskih umketnika toga doba: Meštrovića, Lubarde, Rosandića, Milunovića, Radauša i drugih. Veliki dio svojih knjiga i predmeta poklonio je Pomorskom muzeju. Tako je promovisao kulturno-umjetničku, ali i istorijsku baštinu Boke Kotorske. Takođe, napisao je turistički vodič i radio na promociji Boke kao turističke destinacije.

Za njegova dostignuća i službu, podsjetio je Siniša Luković, odlikovala ga je Austro-Ugarska, Kraljevina Jugoslavija mu je dodijelila ordene Svetog Save III i IV stepena, dok je socijalistička Jugoslavija ovog neobičnog katoličkog sveštenika odlikovala Ordenom bratstva i jedinstva I reda i Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom, te Zlatnom medaljom Crvenog krsta.

Pomorstvo je bilo bitna tačka njegovog  naučnog i istraživačkog rada, pa i u promovisanom djelu govori o slavnim danima bokeljskih pomoraca, vremenu jedrenjaka i parobroda, pomorskim bitkama i likovima znamenitih admirala i kapetana iz Boke kotorske.

Kazivanje je na promociji Siniša Luković završio  citatom iz knjige „Prčanj“ Don Nika Lukovića koja je objavljena 1937. godine.

Prošlosti treba da se poklonimo, kao što se divimo zalasku sunca koje svojim zadnjim tracima pozlaćuje vrhunce naših gordih brda. Na prošlosti se gradi budućnost. Naši stari, premda su živjeli u teškim prilikama ipak su dali svoj prinos Crkvi, kulturi čovječanstva i narodu svome, a to je dokaz životne snage naše rase. Iako je sadašnjica teška, ona u životu ovoga kulturnoga i vrijednoga naselja predstavlja samo jednu kratku epizodu, jer će sigurno baštinjenje kreposti i vrline pod boljim uslovima doći do jačeg izražaja. Pravi patriotizam počinje sa ljubavlju prema grudi na kojoj smo svjetlo Božje ugledali…

U saradnji sa Pomorskim muzejom  Crne Gore  priređena je u Galeriji “Josip Bepo Benković”  izložba slika poznatih bokeljskih kapetana i brodova iz fundusa kotorskog muzeja.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com