P R O G R A M S K A  Š E M A

1. septembar – 31. decembar

P O N E D J E Lj AK – P E T A K

TERMIN NAZIV
07:00 Vijesti RCG
07:10 Dobro jutro
07:30 Najava programa
07:45 Servisne informacije
08:00 Vijesti RCG
08:10 Meteo bilten
08:30 Servisne informacije
08:45 Novski mozaik
09:00 Radio Boka
09:15 Pregled štampe
09:30 Mali oglasi + reklame
09:45 Dan za nama, dan pred nama
10:00 Vijesti RCG

10:15 – 10:45
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK

RUBRIKE
Gradski barometar
Treće doba
Nešto staro, nešto novo - Govori jasno i naizmjenično na 15 dana
S povodom
Pitajte advokata

11:10 – 11:55
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK

EMISIJE
Aktuelnosti
Dr etar – Između časova naizmjenično na 15 dana
Novi priča
U središtu
Svijet kulture

13:00 – 13:30
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK

RUBRIKE
Na početku klasika
Novski herbarijum – Radio kulinarka
U svijetu knjige
O špondu
Sportski vikend

13:45 Minut za urednika dana
14:15 Mali oglasi
15:00 Hronika dana
15:30 Novosti dana RCG
16:15 Mali oglasi + reklame

17:00-18:00
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK

EMISIJE / REPRIZE
Sport u Boki
Dr etar-Između časova naizmjenično na 15 dana
Novi priča
U središtu
Svijet kulture

18.15 Mali oglasi+reklame
18:30 (Utorkom) Boka polo
19:00 Večernji dnevnik RCG
19:30 031 Moj grad
20:00 Večernje vijesti RHN

S U B O T A

TERMIN NAZIV
07:00 Vijesti RCG
07:10 Najava jutarnjeg programa
07:20 Servisne informacije
08:00 Vijesti RCG
08:30 Razmišljanka
08:45 Servisne informacije
09:00 Radio Boka
09:15 Pregled štampe
09:30 Mali oglasi + reklame
09:45 Dan za nama, dan pred nama
10:00 Vijesti RCG
10:15 ART dijalog
11:30 Tuda svuda, kroz Novi
12:00 Vijesti RCG
12:15 Mali oglasi + reklame
13.00 Vijesti RHN
13.30 Nešto staro, nešto novo-Govori jasno repriza
14.00 Mali oglasi+čestitke
15.30 Novosti dana RCG
16.15 Mali oglasi+reklame
17.00 Muzičko popodne
18.15 Mali oglasi+reklame
19.00 Večernji dnevnik RCG
19.30 Lutalica
20.00 Večernje vijesti RHN
20.30 Muzička kutija

N E D J E Lj A

TERMIN NAZIV
07.00 Vijesti RCG
07.10 Najava programa
07.20 Servisne informacije
08.00 Vijesti RCG
08:30 Razmišljanka-repriza
08.45 Servisne informacije
09.00 Radio Boka
09:15 Pregled štampe
09.30 Mali oglasi +reklame
09.45 Dan za nama, dan pred nama
10.00 Vijesti RCG
10.15 Romano them - Mjesto za nas naizmjenično na 15 dana
11.30 Novski herbarijum - Radio kulinarka repriza
12.00 Vijesti RCG
12.15 Mali oglasi + reklame
13.00 Vijesti RHN
13:15 ART dijalog repriza
14.00 Mali oglasi+čestitke
15.00 Novosti dana RCG
16.15 Mali oglasi+reklame
17.00 031 Moj grad
17:30 Romano them - Mjesto za nas naizmjenično na 15 dana repriza
18:15 Mali oglasi+reklame
19.00 Večernji dnevnik RCG
19.30 Sportski spektar
20.00 Večernje vijesti RHN
20.30 Muzičke zanimljivosti
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com