DruštvoIzdvojeno

PROGRAM „ZABLISTAĆU U VRTIĆU“ ODRŽAN U VRTIĆU NA TOPLOJ

„Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju dugog uspona školovanja, nego se krila u pješčaniku dječijeg vrtića“ – Fulghum.

Svečani program u okviru kampanje „Zablistaću u vrtiću“ Ministarstva prosvjete, organizovan je danas u vaspitnoj jedinici JPU „Naša radost“ na Toploj. Tom prilikom mališani i vaspitači su kroz igru, pjesmu i kreativan rad prikazali samo dio onoga što rade u vrtiću i koliko važnu ulogu u odrastanju, razvoju, edukaciji i osamostaljivanju, ima predškolsko vaspitanje. Pripremljen je i bogat promotivni materijal o tome koliko je vrtić značajan u razvojnom periodu djeteta, a posebnu brošuru o aktivnostima u JPU „Naša radost“ priredile su pedagog Divna Popović i psiholog Katarina Kokošar.

Mališani su priredili umjetnički program, a potom su se, u dvorištu vrtića, marljivo posvetili kreativnom radu sa svojim vaspitačima. Organizovane su aktivnosti po centrima interesovanja: likovnom, manipulativnom i muzičkom, a roditelji i posjetioci su na taj način mogli da zavire u djelić onoga što mališani rade u svojim učionicama u vrtićima. Podsjećamo da se u novskoj predškolskoj ustanovi realizuju i tri veća projekta „Say hello to the world“ – pozdrav svijetu, „Mladi sportisti“ i „Eko škola“.

Kampanja „Zablistaću u vrtiću“ treba da pošalje poruku da je predškolsko vaspitanje i obrazovanje veoma značajno za razvoj svakog djeteta, istakla je pedagog Divna Popović.

-Kampanja je organizovana povodom upisa djece u vrtić, a pruža priliku za promociju rada predškolskih ustanova. Cilj kampanje je informisanje roditelja o potrebi i značaju pohađanja predškolskog  vaspitanja i obrazovanja. Ova aktivnost realizuje se u svim predškolskim  ustanovama u Crnoj Gori. JPU „Naša radost“ je, u cilju promocije organizovala aktivnosti u vaspitnoj jedinici Topla gdje posjetioci mogu da posmatraju rad djece i vaspitača i da dobiju promotivne materijala i potrebne informacije oko upisa djece u vrtić.

Ministarstvo prosvjete je u saradnji sa UNICEF-om objavilo Strategiju ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori za period od 2016. do 2020. godine, objašnjava dalje pedagog Popović.

-Ciljevi Strategije su: povećati obuhvat predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem sve djece, posebno uzrasta do 3 godine, unapređenje kvaliteta usluga i uvođenje inovativnih, optimalnih i održivih modela finansiranja.

Divna Popović, pedagog
Katarina Kokošar, psiholog

Vodeće načelo Strategije je da se za svu djecu od rođenja do polaska u školu obezbjedi zadovoljenje razvojnih potreba. Kampanja „Zablistaću u vrtiću“ je jedna od aktivnosti i metodologije za postizanje ciljeva iz Strategije, kazala je pedagog Divna Popović.

Predškolski uzrast djeteta je period najburnijeg razvoja. Tada se ispoljavaju kako mogućnosti kasnijeg razvoja, tako i rizici zbog biološke konstitucije i sklopa okolnosti u kojima se odvija. Sve skupa čini ga osjetljivim i prijemčivim za uticaje, te i periodom ranjivosti, objasnila je psiholog Katarina Kokošar.

-Kada se govori o dječijem razvoju misli se na psihički i fizički razvoj. Psihički razvoj djece obuhvata kognitivni razvoj (u čijem sklopu su pamćenje, mišljenje, mašta), razvoj osjećaja i opažaja, kao i socio – emocionalni razvoj.

Fizički razvoj  praćen je rastom i razvojem organa, promjenama u tjelesnom izgledu i motoričkim vještinama. Igra djece predškolskog uzrasta na najbolji način spaja obje vrste razvoja te ga čini najproduktivnijim i najljepšim dobom odrastanja. Igra predstavlja slobodnu, spontanu i najvažniju aktivnost u odrastanju. Ona je sama sebi cilj, a osnovni razlog zbog kog dijete pokreće igru je zadovoljstvo koje osjeća tokom nje. Kroz igru ono istražuje, razvija maštu, gradi odnose, komunicira. U igri prerađuje i proživljava ono što ga tišti, muči, raduje… te mi kroz ponašanje tokom igre mnogo toga možemo saznati o njegovom emocionalnom i intelektualnom razvoju, kazala je psiholog Katarina Kokošar.

Ona ističe da je sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja od presudnog značaja za sveukupan rast, razvoj i formiranje ličnosti.

-Dijete se uči samostalnosti, otkriva svoje potencijale, jača verbalne i intelektualne sposobnosti, socijalizuje se, stiče nova prijateljstva, uči kako da se ponaša u zajednici. Najnovija istraživanja pokazuju da je neurološki razvoj najintezivniji kod djece uzrasta do 5 godina. Tada, brzina i broj stvaranja sinapsi (to jest veza) između nervnih ćelija neuporedivo su veći nego posle sedme godine, 50% sinapsi je formirano prije četvrte godine. Ovaj argument dovoljno je uvjerljiv da posvetimo veliku pažnju predškolskoj dobi, efektivnosti učenja i korišćenju dječijeg pamćenja, i ranoj stimulaciji motoričkih i kognitivnih sposobnosti, objasnila je psiholog Kokošar.

Osvrnula se i na analize PISA testiranja koje pokazuju da je pohađanje predškolskog obrazovanja povezano sa kasnijim uspjehom u školi.

-Efekti su dugoročniji  kada predškolsko obrazovanje obuhvata širu populaciju, kada duže traje i kada je optimalni odnos između broja djece i vaspitača. Naravno, bitno je da sa djecom radi stručno osoblje po planu i programu prilagođenom njihovom uzrastu, kazala je Katarina Kokošar, psiholog.

One su istakle da je misija JPU „Naša radost“ da „vrtić bude po mjeri svakog djeteta, da u očima djeteta budu bajka za srećno, bezbrižno i bezbjedno odrastanje, učenje i igru, da u očima roditelja budu partneri u podsticanju razvoja djece“.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com