DruštvoUncategorized

PREZENTACIJA GIS-a: JEDINSTVENOM BAZOM PODATAKA DO EFIKASNIJEG UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

Danas je u velikoj sali Opštine Herceg-Novi u organizaciji Komunalno-stambenog preduzeća održana prezentacija  Geografskog informacionog sistema za upravljanje različitim katastrima komunalne  infrastrkture.  Prezentaciji su prisustvovali potpredsjednica Opštine Danijela Đurović, načelnici sekretarijata, službi, predstavnici preduzeća i ustanova.

Riječ je o projektu Komunalno – stambenog preduzeća koji je odavno zamišljen,a odnedavno se krenulo u njegovu realizaciju  u okviru prikupljanja podataka o objektima komunalne infrastrukture na području Opštine Herceg-Novi čime bi se omogućio digitalni oblik upravljanja, planiranja i kontrole u skladu sa potrebama korisnika, prema geografskim i katastarskim podlogama, napomenula je v.d. direktorica Komunalno-stambenog preduzeća Jasmina Konjević.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/11/MUNEVERA-DABOVIC.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

 

Autorka ovog projekta Munevera Dabović, šefica Računskog centra u ovom preduzeću je uz digitalnu prezentaciju objasnila da je cilj stvaranje jedinstvenog sistema  povezivanja i objedinjavanja podataka objekata svih komunalnih preduzeća čime bi se učinilo efikasnije upravljanje sistemima i smanjili troškovi poslovanja.

-Korisnicima, građanima bi bilo omogućeno da klikom na kompjuteru bude omogućen uvid u dokumentaciju, ugovore , dobiju podatke o objekatu koji su na raspolaganju, a upravljačima u preduzećima uvid u sve instalacije, javne rasvjete,zelenila, elektro sisteme, gradske luke, vodovodne, kanalizacione mreže, podzemnih instalacija, reklamnih bilborda i drugih.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/11/GIS-KROZ-TEKST.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”] Ona je  prezentovala kako bi se pretraživačem ti podaci mogli prebaciti na internet  i dobilo  bi se npr.  kompletno područje Starog grada,sa svim vodovima i objektima sa georeferenciranim atributima o datom objektu, sa spiskom  sve opreme uz sheme, slike i uvid za intervencije.

-Opština je još 70-tih godina imala  Sporazum za izradu Katastra podzemnih instalacija   sa Vodovodnim, Komunalnim preduzećem, kao iElektrodistribucijom. Želimo da gradu ostavimo  karate Herceg – Novog u digitalnom obliku, kako bi se svim službama olakšao rad jer bi na jednom mjestu imali sve podatke, informacije, navela je Dabović.

Uvođenjem led rasvjete očekivali smo da će lakše upravljati tim sistemom, jer je svaka lampa ima svoje koordinate, kao i stubovi. Međutim, taj projekat je stao.

-Kad bi na terenu imali  Map-info i numeracije stubova kao i vodovodne instalacije,   lakše bi se pristupilo intervencijama, smanjili oštećenja na mreži prilikom prekopavanja javnih površina, ukazala je Dabović.

Ona se zahvalila timu zaposlenih u Komunalnom, koji su kao inkasanti već snimili određene objekta na javnim površinama i Gradskom groblju, gdje je odrađeno 99 odsto posla. Prikupljeni su svi podaci,  ucrtane sve parcele, zelenilo, uneseni podaci, ugovori. Objedinjen je GIS , sva dokumentacija, grobna mjesta skenirana i snimljena. Urađeni su premjeri na osnovu podloga.

-Na Gradskom groblju pretragama po upitima mogu se naći grobna mjesta, podaci o vlasnicima sve je pozicionirano, uneseno, digitalizovano. Napravljena je arihva slika svih parcela i objekata, koje će se svake tri godine ažurirati,što je neophodno za održavanje gradskog groblja, kazala je ona.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/11/KARTA.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

 

Naveden je primjer prezentacije reklama i objekata,  koja je 2010. urađena za Opštinu, kako bi imali uvid u naplatu sredstava od reklama. Na upit preko teksta reklame otvoraju se dokumeta vezana za ugovore  sa Opštinom, podaci o korisnicima, vlasnicima firmi i njihovoj ažurnosti u odnosu na obaveze prema Opštini. Cilj je  objedinjavanje katastara svih instalacija  sa organizacijom svih preduzeća, čime bi se povećala efikasnost rada svih službi na nivou grada. Jedan od ciljeva je da se snimci podzemnih instalacija  i podaci standardizuju i prebace na internet u web formatu. Jasmina Konjević i  Munevera Dabović su zaključile da je važno da se ovaj posao započne i sa skromnijim sredstvima kako bi se došlo do prikupljanja podataka o svim infrastruktrunim objektima, prema najavljenim projektima za podzemnih kontejnere,vodovod, kanalizaciju, rasvjetu, deponije, elektrodistributivne mrežu, stajališta,  reklame i praćenja stanja vodep nadzorom na problematičnim lokalitetima.

Procijenjeno je da bi se za prvu fazu trebalo uložiti do 20.000 eura. Ta jedinstvena baza bi omogućila i kontrolu, uvođenje video nadzora nad tim objektima i javnim površinama. Kada budu uložena veća sredstva  cilj je stvaranje jedinstvenog sistema povezivanja svih komunalnih preduzeća i službi od znajačaja za infrastrukturno funkcionisanje grada. Svako preduzeće u sistem bi unosilo svoje podatke, a kako bi se  zamisao o jedinstvenoj platformi, zakonom obavezujuća i realizovala  neophodan je  timski rad.

 

 

 

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com