Društvo

PRESS: ZAVRŠENA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE 2019-2022. ODREDNICE ZA POBOLJŠANJE USLOVA, ALI I PREVENCIJU NEGATIVNIH TRENDOVA

Centralna javna rasprava o Nacrtu Strategije za mlade 2019-2022. završena je danas. Prisutni, među kojima su bili predstavnici nevladinih organizacija, školskih ustanova, kao i Centra bezbjednosti, pohvalili su dokument, ali i sugerisali kako i na koji način dodatno poboljšati status mladih u našem gradu i uslove za njihov razvoj.

Strategija za mlade tretira pitanje osnivanja Kancelarije za mlade kao referentnog tijela za pitanja mladih, obezbijeđivanje prostora za mlade kroz Omladinski klub ili Omladinski centar, ali i pitanje finansiranja programa za mlade u lokalnim zajednicama.

Kao jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori u kojem ne postoji Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, prisutni su sugerisali osnivanje takve kancelarije, a koja bi mogla biti u sklopu Kancelarije za mlade. Takođe, ukazana je potreba za prostorom za mlade, u kojem bi se mogli informisati, stvarati i provoditi svoje slobodno vrijeme na kreativan i konstruktivan način.

Takođe, među prioritetima će ubuduće biti i međusektorska saradnja, tj. saradnja svih organizacija i ustanova koje rade sa mladima.

Sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo je kazala da će  Sekretarijat u saradnji sa svim relevantnim akterima realizovati Akcioni plan za 2019. te da su shodno tome nacrtom Budžeta OHN planirana  sredstva za ostvarivanje navedenog.  Namjera je da se unaprijedi saradnja sa svim institucijama i NVO sektorom kako bi smjernice date u Strategiji bile primjenjene. Zajedničkim i usklađenim djelovanjem na svim poljima postavlja se dobra podloga za poboljšanje lošeg statusa mladih u Opštini Herceg Novi.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com