Društvo

PRESS: USKORO FORMIRANJE RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA 2020-2022

All-focus

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje raspisao je Javni poziv za predlaganje članova/ca Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja Opštine Herceg Novi, za period od 2020. do 2022. godine.

Iz Sekretarijata pozivaju ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, medija, nevladine organizacije i udruženja koja se bave pitanjima djece i mladih, Centra za socijalni rad i mladi sa sjedištem u Herceg Novom, da predlože kandidate za članove Radne grupe koja će izraditi nacrt Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Predloženi kandidati treba da posjeduju stručnost u radu, poznavanje problematike djece i mladih, iskustvo u radu sa djecom i mladima ili pitanjima koja se tiču djece i mladih. Zadatak Radne grupe je da, u skladu sa Strategijom za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa akcionim planom 2017-2021, izradi nacrt Lokalnog akcionog plana koji sadrži mjere definisane u cilju smanjenja vršnjačkog nasilja na lokalnom nivou, aktivnostima na istim i plan implementacije. Na osnovu prispjelih prijava, izvršiće se izbor kandidata koji će biti imenovani u Radnu grupu.

Prijava se podnosi od 14.06. do 28.06.2019. godine, na adresu Opština Herceg Novi – Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, Trg maršala Tita br. 2, poštom ili neposredno predajom na šalter Građanskog biroa Opštine, ili na e-mail kultura.lazarevic@hercegnovi.me .

Prijava treba da sadrži i ime i prezime kandidata kojeg predlaže insitutaicja, opis dosadašnjh aktivnosti u radu sa djecom i mladima, poslove koje kandidat obavlja u instituciji i kontakt telefon. Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje, od 8 do 11 časova, ili na broj telefona 031 321 052 .

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com