Društvo

PRESS: SAOPŠTENJE SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI,EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST

C

Povodom saopštenja koji je advokat Boris Bodiroga iz Herceg Novog, uputio novinarima dana 09.05.2019. godine, a u kojem tvrdi da je porodica Mitrović Miladina iz Herceg Novog, navedenog datuma na nezakonit način iseljena iz svog stana od strane službenika Opštine Herceg Novi, dostavljamo sljedeće saopštenje:

Rješenje o iseljenju Mitrović Miladina, donijeto je nakon sprovedenog postupka pred Sekretarijatom za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi, u kom postupku su kao stranke učestvovali Mitrović Miladin i Nikolić Nenad. Predmetni postupak za iseljenje Mitrović Miladina pokrenut je po predlogu Nikolić Nenada od 11.11.2016. godine. Nakon sprovedene procedure, a uvidom u List nepokretnosti Uprave za nekretnine PJ Herceg Novi, koji predstavlja javnu ispravu i čija vjerodostojnost se pretpostavlja, utvrđeno je da je predlagač iseljenja Nikolić Nenad upisan kao vlasnik predmetnog stana, sa obimom prava 1/1. Ova svojinsko – pravna situacija nije promijenjena ni danas, nakon sprovedenog postupka iseljenja.

Rješenje o iseljenju donijeto je dana 07.02.2018. godine. Protiv tog rješenja Mitrović Miladin je posredstvom svog punomoćnika adv. Bodiroga Borisa iz Herceg Novog izjavio žalbu, koja je odbijena rješenjem Glavnog administratora Opštine Herceg Novi broj 02-10-060-65/2018 od 19.03.2018. godine. Od tog momenta je rješenje o iseljenju postalo konačno i izvršno.

Od trenutka kada je navedeno rješenje shodno Zakonu o opštem upravnom postupku, postalo konačno i izvršno, prošlo je više od godinu dana, što znači da je u proteklom periodu Mitrović Miladin imao vremena i mogućnosti da se sam iseli iz predmetnog stana, a što je prema konačnom rješenju nadležnog organa bila i njegova obaveza. Više puta je bilo zakazano prinudno izvršenje, koje je odlagano iz procesnih razloga, a po zahtjevima punomoćnika Mitrović Miladina.

Važno je napomenuti i to da, nakon što je rješenje o iseljenju postalo izvršno, Mitrović Miladin se preko svog advokata, u dva navrata obraćao Upravnom sudu Crne Gore, sa zahtjevom za odlaganje predmetnog izvršenja, ali oba puta Upravni sud je njegov zahtjev odbio kao neosnovan, što, takođe, jasno upućuje na nespornu izvršnost rješenja o iseljenju.

S obzirom na navedeno, jasno je da je Mitrović Miladin aktivno učestvovao u upravnom postupku koji je prethodio donošenju konačnog i izvršnog rješenja o iseljenju, kao i u

samom postupku izvršenja rješenja, pa su neosnovani navodi njegovog punomoćnika da taj isti postupak u kojem je učestvovao nikada nije ni pokrenut.

Ovim putem obavještavamo javnost da se Opština Herceg Novi neće dalje upuštati u medijsko polemisanje sa strankama o gore navedenoj upravnoj stvari, s obzirom da za to postoje propisane procedure i nadležne institucije, a ovo saopštenje se daje isključivo u cilju objektivnog informisanja javnog mijenja.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com