IzdvojenoKultura

PRESS: OPŠTINA HERCEG NOVI ĆE PODRŽATI IZDAVANJE MONOGRAFIJE RADOJICE PAVIĆEVIĆA O OSMANSKIM FORTIFIKACIJAMA

Planiranim budžetskim sredstvima za izdavačku djelatnost Opština Herceg Novi će podržati izdavanje knjige autora Radojice Pavićevića “Fortifikacije Osmanskog carstva u Crnoj Gori”, obavještavaju iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje.

Preporuku Sekretarijatu donijela je Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost u sastavu Voislav Bulatović (predsjednik), Vladimir Roganović, Vitka Vujnović, Vuk Vuković i Ksenija Matović, nakon detaljne analize radova pristiglih na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta Opštine Herceg Novi opredjeljenih za izdavačku djelatnost.

-Komisija smatra da je ovo djelo od značaja ne samo za Opštinu Herceg Novi, već i za širu crnogorsku naučnu i kulturnu javnost, a u dobrom dijelu ulazi u red onih autorskih ostvarenja koja dosežu okvire međunarodnog kulturološkog i istoriografskog značaja“, stoji u obrazloženju jednoglasne odluke Komisije.

Kako navode, u knjizi će prvi put biti sistematizovan cjelovit fortifikacijski sistem Osmanskog carstva u Crnoj Gori.  Rad Pavićevića omogućiće nov uvid u bogatstvo jednog, do sada neobrađenog, kulturnog, istorijskog, vojnog i ukupnog civilizacijskog nasleđa Osmanskog Carstva i njegovog uticaja na ove prostore.

Preporuka Komisije je da se cjelokupan iznos planiranih bužetskih sredstava za izdavačku djelatnost opredijeli za finansiranje ove knjige. Kako objašnjavaju iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, djelo će biti podržano u iznosu koji predviđa Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost, a koja članom 2 definiše da se sredstvima iz budžeta Opštine mogu sufinansiratiti projekti sa najviše 50% od iznosa ukupnih sredstva.

O djelu: Prva sistematizacija otomanskog fortifikacijskog sistema, sa oko 200 utvrđenja

Monografija pod radnim naslovom „Fortifikacije Osmanskog carstva u Crnoj Gori“ rezultat je nastavka rada Radojice Pavićevića na istraživanju fortifikacijske arhitekture, “dijelu naše kulturne baštine koja je na žalost u stanju totalne devastacije, krajnje marginalizovana i potcijenjena” (dr A.Čilikov) , stoji u preporuci Komisije.

Nakon knjige “Austrougarske tvrđave u Crnoj Gori” koja je izazvala nepodijeljenju pažnju naučne i stručne javnosti i za koju je autor dobio visoko austrijsko odlikovanje za očuvanje kulturne baštine, Pavićević se upustio u istraživanje ovog specifičnog segmenta arhitektonskog nasljeđa iz vremena otomanske okupacije.  Riječ je o, u potpunosti samostalnom, autorskom projektu čija je realizacije bila moguća jedino temeljnim i napornim terenskim istraživačkim radom, te višegodišnjim pretragama u arhivama Istanbula, regiona, kao i dijela dokumenata koji su u privatnom vlasništvu, navedeno je u preporuci.

Autor je obišao i dokumentovao oko dvije stotine fortifikacijskih objekata koje čine jedinstven funkcionalni, i za to vrijeme moderan sistem na relativno velikom prostoru.  Na više od 800 stranica, autorski tekst prate brojne fotografije sa zemlje i iz vazduha, dokumenti, defteri i nacrti. Većina toga se po prvi put objavljuje i u određenom smislu mijenja dosadašnju sliku o tom vremenu.

Interesantno je navesti da je od dvadeset i jednog grada koji danas postoje u Crnoj Gori dvanaest osnovalo i izgradilo Osmansko carstvo. Autor je obradio oko 200 utvrđenja od kojih je veliki broj njih u dobrom stanju, dok su neka, na žalost, ostala samo u tragovima.

Fortifikacijski sistem Osmanskog carstva se, prema autorovom istraživanju, sastoji od: četiri pojasne tvrđave – sa pedeset dvije tvrđave u pojasu; utvrđenog logora, tvrđave – Podgorica (Depedogen) – sa devet tvrđava u okruženju; pet utvrđenih reona, sa sedamdeset tvrđava, kula i čardaka; utvrđenih gradova – Ulcinja, Riječkog grada, Herceg Novog (sa Sutorinom), Kolašina, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Gusinja, Plava, Rožaja, Mojkovca, navedeno je u informaciji opštinske Press službe.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com