IzdvojenoPolitika

PREDSJEDNIK SO DR MILOŠ BIGOVIĆ: SKUPŠTINA RADI U PUNOM KAPACITETU -TRENUTAK JE ZA AKTIVIRANJE MOJE OSTAVKE

All-focus

Novina u radu Skupštine opštine Herceg Novi je to što će  imati i potpredsjednika koji će biti imenovan iz redova odbornika, moguće na već prvom ovogodišnjem zasijedanju. To je definisano novim Poslovnikom o radu koji je usvojen na sjednici 24. decembra. Predsjednik SO dr Miloš Bigović u razgovoru za Radio Herceg Novi ističe da su svi predstavnici lokalnog  parlamenta u ovom sazivu pokazali visok nivo demokratičnosti, međusobnog uvažavanja  i u punom kapacitetu iznosili svoje stavove i mišljenja. Od najavljene ostavke,  predložene još prije godinu,  ne odustaje i navodi da je došao momenat kada će da se povuče sa te funkcije.

-Izuzetno sam zadovoljan kako je protekao tok svih skupštinskih zasijedanja. Vjerujem i da su građani vidjeli dodatni kvalitet u radu Skupštine. Svi predstavnici i pozicije i opozicije su, u jednom duhu tolerancije, uvažavanja i međusobne saradnje, vođeni interesima građana Herceg Novog , u svim svojim diskusijama nastojali da u jednom kvalitetnom i sadržajnom stilu iznesu svoja mišljenja, sučele svoje argumente. Mogu da kažem da sam ponosan da je međusovno uvažavanje u ovom skupštinskom sazivu na jednom visokom nivou, što nije bio slučaj u prethodnim. Mislim da smo kao Skupština položili test demokratičnosti.

Da li je osam održanih redovnih i isti broj vanrednih sjednica, bio dovoljan  za donošenje važnih odluka?

-Da li smo mogli održati više sjednica, svakako da jesmo,  ali mislim da kvantitet nije toliko bitan koliko je važno da to što smo uradili je bilo kvalitetno i sadržajno. Svaki odbornik je imao priliku da iznese svoje mišljenje, nikada niko nije bio ograničen u smislu iznošenja svojih ličnih stavova, svog političkog programa i svega onoga što su impresije koje stiče u komunikaciji sa građanima. Skupština je zaista ispunila svoju misiju, bila je forum na kome su odbornici kao nosioci suvereniteta lokalne vlasti iskazali  u punom kapacitetu svaki svoj stav i mišljejnje koje su dobili kao inpute od  građana.

Da li podržavate bojkot parlamenta i opravdavate li napuštanje sjednica bez obzira da li je riječ o odbornicima vladajuće koalicije ili opozicije?  Upravo na sjednici 24. decembra prošle godine, sjednicu su napustili odbornici DPS-a.  

-Mislim da nije bilo potrebe za napuštanjem sjednice naših kolega iz opozicije. Smatram da je takav  potez ishitren, mislim da mišljenja treba sučeliti u parlamentu a ne van njega. Imam određeni stepen razumijevanja za takvu odluku jer je sjednica zakazana u kratkom roku, dnevni red je bio proširen,  i mislim da je to na neki način izazvalo revolt kod kolega u opoziciji, ali smatram da takve odluke ne treba donositi i da ne treba bježati od diskusije. Ipak moram da kažem da je dosadašnja saradnja sa kolegama iz opozije  bila na odličnom nivou i smatram da će tako biti i ubuduće. Opozicija je dala svoj konstruktivan doprinos radu Skupštine u proteklom periodu i mogu da kažem da bi ovakvu opoziciju poželio svaki lokalni parlament.

Na osmoj redovnoj sjednici usvojen je i novi  Poslovnik o radu Skupštine a novina koju donosi između ostalog je da će  SO imati potpredsjednika koji će predsjedniku pomagati u radu. Da li se već zna ko će biti na toj funkciji?

-Predsjednik SO  će imati poslovnički određenog zamjenika na koga će se moći osloniti u svom skupštinskom radu. To je volonterska funkcija, biće to jedan od odbornika koji će preuzeti dio obaveza koje ima predsjednik. Jer predsjednik SO nema samo posla tokom sjednica,  ima izuzetno puno obaveza u samoj pripremi odluka za sjednicu ali nakon njihovog završetka jer se sve moraju pripremiti za obajvljivanje u Službenom listu.

Još uvijek nemam informaciju ko će to biti, o tome će odlučiti odbornici koji će kandidovati nekoga i nakon dobijanja potrebne saglasnosti od SO, biti imenovan na tu funkciju.

Kada ste preuzeli funkciju predsjednika SO najavili ste ocjenjivanje i vrednovanje rada svakog odbornika. Zašto se odustalo od te ideje ?  

-Mi smo krenuli sa tom praksom ali nakon nekih mjesec  kvantifikovanja rada odbornika stigli su zahtjevi kolega  da odustanemo od te prakse, što smatram na neki način  opravdanim zahtjevom. Obrazloženje je bilo da odbornik ne radi samo tokom zasjedanja već da svoju odborničku dužnost obavlja i van sjednica u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima u prezentovanju svega onoga što građani traže. Ako sa te tačke gledišta posmatramo, imaju pravo, tako  da kvantfikovanje njihovog rada samo kroz rad na sjedncii SO ipak bi na neki način iskrivilo sliku o stvarnom radu kako  obavljaju odborničku funkciju.

U kojoj mjeri  je NVO sektor bio zainteresovan za učešće u radu Skupštine? 

– Bilo je pojedinačnih zahtjeva za prisustvo na sjednici i mi smo to u skladu sa Poslovnikom ispoštovali ali je to  mnogo manje nego što sam ja očekivao. I pored kvalitetnih aktivnosti koje sprovodi naš nevladinin sektor  mislim da je izostala  saradnja unutar nevladinih organizacija.  Oni zajedno trebaju da se izbore za zajedničke ciljeve, koje bi trebalo da imaju osim pojedinačnih, a to je da NVO sektor da odgovarajući impuls razvoju društva. Mislim da je ta uloga  NVO sektora u proteklom periodu bila jako pasivna. Smatram da su mogli mnogo više da urade i da daju veći doprinos razvoju grada.  Moram da kažem da nismo dobili gotovo nikakve inicijative od strane NVO sektora iako smo na početku mandata napravili konstruktivan sastanak gdje smo dogovorili dinamiku rada. Međutim sa žaljenjem konstatujem da su nevladine organizacije bile prilično pasivne kada je u pitanju njihovo djelovanje na unapređenju rada Skupštine i sveopšteg stanja u gradu.

Poslednjeg dana u prošloj godini usvojen je Prostorno urbanistički plan Opštine. Sjednica je odgađana nekoliko puta jer se čekala saglasnost MORT-a na taj dokument. Koliko ovakve i slične situacije, kada se odluka ne može donijeti bez saglasnosti nadležnih državnih institucija, utiču na regularnost zakazivanja i održavanja sjednica? 

-Više od 12 mjeseci smo čekali saglasnost na PUP.  Imali smo konstruktivnu saradnju sa nadležnima u državi i uvjeravanja da će do kraja godine ta saglasnost stići.  Zato smo u više navrata odgađali sjednicu. Nije uobičajeno da se sjednica održava poslednjeg dana u godini ali zbog važnosti tog dokumenta svi odbornici su bili u nekoj pripravnosti kako bi usvojili PUP.  Na taj način se omogućava da se veoma krupni projekti realizuju na teritoriji opštine Herceg Novi. Mi smatramo da ukoliko se samo jedan projekat realizuje, Herceg Novi će imati ogromne benefite. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim kolegama odbornicima na požrtvovanosti  koju su iskazali kako bi taj planski dokument usvojili i kako bismo otvorili vrata realizaciji nekoliko ključnih projekata za grad Herceg Novi.

Lokalni parlament je na poslednjoj redovnoj sjednici održanoj krajem prošle godine usvojio Plan i program rada za 2019. godinu. Koje aktivnosti su pred odbornicima? 

– Imamo čitav set aktivnosti koje su nametnuti ili zakonski ili staturno i radi se uglavnom o standardnim, kontrolnim i legislativnim aktivnostima. Očekujemo i jako puno aktivnosti kada je u pitanju razvoj Herceg Novog u pogledu donošenja nekih strateških dokumenata.  U pripremi je Strategija razvoja grada, neki strateški dokumenti i vjerujem da ćemo kao SO imati i tu čast i priliku da u 2019. usvojimo neka od tih dokumenata.

Na funkciju predsjednika SO Herceg Novi imenovani ste 26. maja prošle godine, ispred DF-a, a  u skladu sa koalicionim dogovorom postignutim između Demokrata, DF, Novske liste, SNP i SDP/Ura, nakon vanrednih lokalnih izbora održanih 7. maja 2017. godine. Kakvi su odnosi  u koaliciji nakon godinu i po vršenja vlasti, posebno u svijetlu poslednjih dešavanja i sporenja između DF-a i Novske liste?

-Situacija u koaliciji  je veoma dobra a  nivo međusobne saradnje, komunakacije i uvažavanja  izuzetno visok.Koalicija funkcioniše izuzetno stabilno i nema nikakve bojazni niti dileme da bi moglo doći do bilo kakvih turbulencija. Poslednja sjednica nikada nije dovedena u pitanje,  nikada nije kvorum doveden u pitanje. Ono što je  tačno, je da su postojala određena sporna pitanja, što je sasvim normalno u političkom životu. Uvijek neki od partnera ima drugačije viđenje kako razvijati grad i to su uvijek konstruktivna mišljenja. Lokalna vlast je stabilna, ne postoji kriza i neće je ni biti. Nijedan konstituent lokalne vlasti neće izazvati političku krizu niti će  ugroziti stabilnost koalicije jer to ne bi bilo odgovorno prema građanima Herceg Novog, posebno kada se sjetimo kakve smo turbulencije u vlasti imali u proteklom periodu koje su rezultirale dva puta vanrednim  izborima. Mi se ne bavimo funkcionisanjem koalicije,  bavimo se funkcionisanjem i razvojem grada, strateškim projektima i mogu da kažem da naporno radimo kako bismo otpočeli projekat izgradnje autobuske stanice. Vjerujem da će građani Herceg Novog  već tokom 2019. imati započet taj projekat.

Uvijek se može više, ali je tokom našeg mandata odrađeno puno manjih projekata kao i projekata koji su ostali nezavršeni iz prethodnog perioda. Mislim da smo to dobro uradili i pored brojnih problema koje su nas zadesli oko kolektora i rasvjete. U mjeri mogućeg vjerujem  da smo odradili kvalitetno ono što su građani od nas očekivali. Ako govorimo pojedinačno o sekretarijatima i javnim preduzećima, tu  ima puno problema ali su problemi individualne prirode. Ako govorimo o tome kako funkcioniše sistem mogu reći da on funkcioniše jako dobro ali  postoje pojedinačni problemi koje moramo da rješavamo. Moramo svi da radimo zajednički na tome da neke mentalitetske navike mijenjamo jer ekonomski pritisak kroz smanjenje priliva sredstava i ekonomske neizvjesnosti u svakom segmentu natjeraće nas da pod hitno mijenjamo naš pristup prema poslu. Javni sektor danas i onaj prije 10 godina su potpuno različiti.

Da li je još uvijek aktuelna  ostavka koju ste ponudili prije godinu a zatim je  povukli  zbog protivljenja koalicionih partnera? 

-Ja sam tada rekao da sam ostavku odgodio dok se ne stabilizuje u punom kapacitetu stanje u lokalnoj vlasti. Mislim da je taj trenutak i došao. Smatram  da je lokalna vlast na jedan odgovoran i zreo način preuzela nivo odgovornosti za vođenje grada i mislim da će taj kapacitet  doći do izražaja u narednom periodu kada  krene realizacija nekih krupnijih projekata čija je priprema tekla u proteklih godinu i po dana.  Mislim da je taj potreban nivo stabilizacije lokalne vlasti postignut i samim tim priča oko moje ostavke je aktuelna i ja ću svakako ustupiti nekom od kolega koji ima više vremena i koji može da se profesionalno posveti tom izuzetno zahtjevnom i teškom poslu.

Na početku mandata odrekli ste se novčane naknade koja Vam po zakonu pripada. Kome se taj novac preusmjerava? 

-Taj iznos koji sam opredjelio se jednom mjesečno usmjerava licima koja su u stanju socijalne potrebe. Za taj posao je nadležan Sekretarijat za finansije i ja ne utičem kako i na koji način se ta sredstva raspodjeljuju.

Da li ćete nakon podnošenja ostavke na funkciju predsjednika SO ostati u politici? 

-Ostaću u lokalnoj politici a  moj domen političkog djelovanja se proteže od Kamenara do Debelog brijega i to je sfera mog interesovanja.  Nikakva državna politika me ne intereseuje. Smatram da je moja obaveza da dam svoj skroman doprinos razvoju Herceg Novog.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com