DruštvoIzdvojeno

POSTROJENJE U MELJINAMA U IZGRADNJI FUNKCIONIŠE UPRKOS OTEŽANIM USLOVIMA, “DAHLEM” ZA NADZOR DOBIO PET MILIONA EURA

Radnici Vodovoda u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, tehnološki nedovršenom, rade u otežanim uslovima ulažući maksimalne napore da ga održe u pogonu. Spremni su za turističku sezonu, uprkos tome što od pet ne rade tri pumpe i nedostaje oprema u objektu, koji nije u njihovom vlasništvu, saopšteno je na konferenciji za novinare u doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

Prema riječima izvršne direktorice Vodovoda i kanalizacije Olivere Doklestić,  konferenciju za novinare je trebao neko drugi da sazove, a ne ljudi iz sjenke.

-Naša je dužnost prema odbornicima, građanima, koji svakodnevno zasipaju pitanjima, da se oglasimo pred početak ljetne sezone. Demoklov mač stoji svima nama iznad glave. Postrojenje (PPOV) radi kako radi, kao direktor, vrlo sam ogorčena zato što smo dovedeni u lošu situaciju, da upravljamo postrojenjem, a da nismo prošli ni dovoljnu  obuku. Devet je zaposlenih, osim konsultanta iz nadzora Štajmbera, s nama nema nikoga. Nadzor koji je ugovorom obavezan ne obavlja svoju dužnost, to mora da bude multidisciplinaran tim inženjera, tehnolog, hemičar. Popunjavamo trenutno rapspoloživim kadrom iz Herceg Novog. Cilj konferencije je da izađemo pred javnost, kao preduzeće, uz napomenu da ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti, da ovog ljeta ne bude emisija neprijatnih mirisa. Obilna kiša je dva, tri puta uvećala količinu,  pomiješala sa se otpadnim vodama, postrojenje je predimenzionirano, pod pritiskom.  Ono je zamišljeno kao separatni sistem, više od 40 odsto fekalnih priključaka dobijaju i kišne vode koje ulaze u sistem kanalizacije, što  povećava pogonske troškove, napreže  rad pumpi i uništava se biološka razgradnja u SBR tankovima. Kolektori su latentno pitanje, apsolutno, nemamo pravo da se tamo pojavljujemo. Kad je bilo riječi o projektima niko od inženjera nije imao pravo da se umješa sa tehničkim varijentama,  za izmjenu tehničkih rješenja. Ovakvo  rješenje sa rednom vezom 12 pumpnih stanica od Zelenike prema Bijeloj je tehnički loše rješenje, jer kolektor se nalazi na četiri ili pet metara, ispod dubine mora, teško je zaustaviti prodor mora u kolektor i u pumpna postrojenja. Mi smo u više navrata pokušavali da reagujemo kod  Dahlema i Vodakoma,    poslali pisma, dopise nismo uvažavani, prihvaćeni za ravnopravnog partnera. Znamo da na primarnoj dionici postoji kontra pad, formiraju se male lagune, a to će svakao izazivati neprijatne mirise. Naš zadatak je da nabavimo polovnu fekalnu cisternu. Ukoliko kolektor i duž rivijere prihvatimo biće stalan posao a malo je zaposlenih u sektoru kanalizacije. Napravili smo kalkulaciju za održavanje od Igala do Bijele,trebaće nam  130.000 eura godišnje. Biće potrebno dodatno sredstava za potrošnju energije u takvim uslovima. Broj zaposlenih nismo uvećavali. Biće potrebno da bar tri, četiri radnika angažujemo u sektoru kanalizacije za taj posao. Konkurs je stalno otvoren, jave se i uglavnom se ne zadrže . Suočavamo se velikim problemima, što ćemo morati da riješavamo, ukazala je Olivera Doklestić.

Ona je apelovala na građane, naročito duž rivijere, da prazne septičke jame cisternama, da ne  ispuštaju u potoke, koje otiču u more.

Postrojenje  za prečišćavanje otpadnih voda počelo je da se gradi sredinom ljeta 2012. godine. Ugovor za izgradnju sa izvođačem Mas – Gintaš je raskinut 11. novembra 2017. godine, kada je POOV bio u fazi funkcionalnog testiranja i od tada do danas njime za račun Opštine HN, kao investitora projekta, upravlja osoblje Vodovoda i kanalizacija Herceg Novi, podsjetio je šef na održavanju  postrojenja Nenad Konjević.

-Postrojenje je nekompletan, nezavršen, nebezbijedan i djelimično funkcionalan objekat, koji usljed tehničkih parametara ne može biti konzervisan ili stavljen van pogona. Osoblje u otežanim uslovima, daje sve od sebe, moram da pohvalim kolege,  održavamo funkcionalonost postrojenja i uspjevamo i pored, nekada, nedostatka elementarnih uslova. Vodovod nije formalni vlasnik objekta, kao kompanija koja upravlja postrojenjem , nema  ingerenecije  za donošenje odluka koje su urgentne. Ključni rizik za PPOV predstavlja nefunkcionalna oprema i SCADA sistem za upravljanje i regulaciju sistema. Usljed neadekvatnog održavanja, za koje nemamo sredstva uslijed nepostojanja dokumentacije, rezervnih dijelova, alata i finansijskih sredstava, ionako djelimično funkiconalna oprema i dijelovi sistema su nepouzdani, tako da posljednje dvije nedelje  osoblje PPOV upravlja u manuelnom modu, što je dugoročno neodrživo, smatra Konjević.

On dodaje da je u cilju prevazilaženja urgentnih problema i smanjenja rizika, Opština Herceg Novi započela postupak tenderski na dva hitna ugovora,  u okviru kojih će biti zamijenjeni ili remontovani najkritičniji segmenti opreme, kao što su pumpe, kompresora, sistema za ispuštanje i vitalnih senzora za kontrolu procesa. Podršku upravljanju procesom pruža ekspert kompanije Dahlem koja od početka projekta kontroliše radove i ugovor. Najveći dio mašinske opreme je FLYT. U toku je zamjena tri oštećene pumpne glave Pumpne stanice i remont aeracionih kompresora. U planu je raspisivanje novih urgentnih tendera za popraku SCADA za upravljanje što predstavlja  mozak sistema. (Riječ je o ugovorima sa CMC kompanijom, za opravku pumpi procijenjene vrijednosti od 128.000 eura i Bio Gest internešenel za opravku sistema za ispuštanje, u vrijednosti od 80.000 eura).

-Kako je novac za nastavak izgradnje objekta obezbijeđen kroz bankovne garancije, najvjeći problem predstavljaju duge i kompeksne procedure KFW banke. Ukupni troškovi dvije specijalizovane kompanije koje vode ovaj projekat (Vodakom i Dahlem)  iznosi oko 40.000 eura mjesečno, Svim mjerama koje Opština preuzima vjerujem da će normalno funcionisanje PPOV Meljine u ljetnoj sezoni biti obezbijeđeno. Nadamo se da će nakon sezone na postrojenju početi ozbiljni sistemski zahvati, koji će dovesti do održivog upravljanja sistema, zaključio je Konjević.

Predsjednik Borda direktora doo Vodovod i kanalizacija HN Milan Zarić je ukazao da    imamo jedan ugovor, kada je potpisan sa KFW bankom, nije bio dobar za grad, građane i Vodovod. Imamo kašnjenje sa pet godina i još vjerovatno dvije da se završi projekat.

-Nažalost, njemački Dahlem, koji je glavni  konsultant ,odnosno, nadzor, nema rok, a izvođač je  imao rok da odradi  za dvije godine svoj posao. Za nadzor rok može da bude Trajan. Dosada je uplaćeno Dahlemu 5 miliona eura za posao koji je vodio. Nadzor jeste glavni faktor, prilikom izvođenja svakog posla. Samo za godinu kada je savjetovao  da se raskine ugovor sa izvođačem Mas-Gintaš,  naplatio je 250. 000 eura, da se nije pojavio nijednom na objektu. On mora da odgovara onom ko daje novac, što ovdje nije slučaj. Ovdje smo potpuno nemoćni. Može da radi šta hoće, nemamo nijedan dokument za opremu koja uplaćena, a to je skupa oprema. Imamo pet pumpi na postrojenju, koje bi trebalo da rade besprekorno 10 godina, a nama su četiri neispravne već poslije godinu rada. Nijedan garanti list nismo imali, nismo mogli  nijednu reklamaciju da uputimo, što se tiče opreme i drugih. Ovo je zamišljeno da sve radi na dugme, da nemamo nekoliko ljudi,  na čelu sa Nenad Konjevićem, gušili  bi se u neprijatnim mirisima. Imamo devetero  nezamjenljivih,  zahvaljujući njihovoj sposobnosti postrojenje radi.Na  žiro računu nijedan cent nismo dobili. Na osnovu bankovne garancije,koja je naplaćena  od bivšeg izvođača od 1,7 milona –  ne  možemo  novac da   angažujemo. Tu KFW banka prebaci novac Dahlemu, da odradi tender a što ne radi. Rok  je da se novac od bankovne garancije potroši do Nove godine, ili ćemo ostati bez njega,što je van naše nadležnosti, objasnio je Zarić.

Akcenat je da se priključci povežu na otpadnu kanalizaciju, kako bi se izbjeglo da prelivna masa iz septičkih jama izlijeva u razne tumbine i potoke.  Imamo prelijevanje iz septičkih jama, koje odlaze u kanale potoke i u more. Apeluju na inspektore  da prekontrolišu tuševe na plažama, koji  nisu priključeni na gradsku  vodovodnu mrežu, u cilju korišćenja higijenski ispravne  vode.

Direktorica doo Vodovod i kanalizacija Olivera Doklestić govorila je na konferenciji za novinare, o rezultatima poslovanja, koje je u 2018 bilo bolje nego u prethodnim godinama.Broj utrošenih radnih sati na popravkama vodovodnih cijevi je bilo 8.979 u toku kojih je opravljeno 1.759 kvarova (napuknuća cijevi), a što je za 1.600 časova više utrošenog rada u poređenju sa 2017. godinom, kada je otklonjeno ukupno 1.713 kvarova. Racionalnim korišćenjem vode u sistemu doprinijelo je da je Opačica stavljena u funkciju tek 7. jula prošlog ljeta, pa se tu uštedilo toliko –  koliko se u 2017. godini uzimalo iz sistema Regionalnog vodovoda.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com