Društvo

POSJEČENE GRANE KOŠĆELE NA KARAČI

Radnici sektora zelenila u Komunalno – stambenom preduzeću danas su posjekli osušene grane sa oko 15 metara visoke košćele  pored košarkaškog igrališta na Karači.  Grane su predstavljale  pretnju za prolaznike, posebno djecu koja svakodnevno  treniraju na ovom terenu.
U akciji sječe višedecenijske  košćele bila je  angažovana cijela  ekipa zelenila, sa Dejanom Verigom, poznatim našim alpinistom,  koji je sa vrha stabla sijekao grane. Bila je angažovana auto-korpa, i još jedno specijano vozilo,  tako da su grane uredno posječene, složene  i uklonjene sa igrališta.
Podsjećamo,  2013. godine posječena je najviša košćela na Karači. Tada je  oko 20 metara visoko   stablo    prevršeno od vrha prema dnu krošnje. Protiv sječe košćele tada su bili pojedini mještani koji su smatrali da ova, 80 godina stara stabla, mogu da se spasu. Međutim procjene stručnjakasu bile da drvo ne može opstati jer se sušilo u deblu pa je takvo predstavljalo opasnost za prolaznike. Stručnjaci iz oblasti hortikulture upozoravaju da je   neophodno da    se   posijeku  i druga oboljela stabla na području  naše Opštine.[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2016/11/karaca-1.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]Riječ je o napuklim i bolesnim stablima koja su trula u  deblu što se može uočiti na  poprečnom presjeku po uzdužnoj osi stabla, zbog čega se prilikom jače kiše i vjetra    grane   lome,  kao što se nedavno  u Kumboru obrušila ogromna krošnja mimoze.  Prema mišljenju stručnjaka problem su krta stabla sa visokim krošnjama kao što je košćela i eukaliptus  sa kojih  usljed vjetra i kiše otpadaju grane , dok su palme napadnute nametnikom “crvenim surlašem” koji nagriza deblo iznutra i suši listove koje su u formi kišobrana. Nad  palmama se  primjenjuju  posebne fitosanitarne mjere zaštite. Ostala drveća   koja su počela da se suše potrebno je da se prevršavaju kako bi krošnja ozelenila i dala mladice.
Za bolesna stabla nema  opstanka pa predlažu  da se sasjeku i da se posade nova, čemu se daje  prednost.  Ta pojava je izraženija  u uslovima klimatskih promjena, jakih vjetrova i obilnih kiša  u svijetu a i kod nas , što    predstavlja izazov posebno za  gradove, kao što je   Herceg-Novi, koji ima bujnu vegetaciju i specifičnu botaničku raznolikost i bogatstvo biljnih vrsta.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com