Ekonomija

PODRŠKA INVESTICIJAMA U VINOGRADARSTVU I VINARSTVU ZA 2018. GODINU

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u vinogradarstvu i vinarstvu u okviru Agrobudžeta za 2018. godinu.

Cilj podrške je podsticanje zasnivanja novih zasada vinove loze, modernizacija i konverzija postojećih proizvodnih zasada koji će, uz redovnu primjenu savremene agrotehnike, dati visoke, kvalitetne i stabilne prinose. Podržava se i nabavka savremene opreme za proizvodnju i čuvanje vina, koja je pored kvalitetne sirovine, neophodna za postizanje visokog kvaliteta vina.

Poljoprivredni proizvođači kroz ovaj javni poziv mogu dobiti bespovratnu podršku do 50 odsto ukupne vrijednosti realizovane investicije. Maksimalna vrijednost prihvatljive investicije iznosi 10.000 eura, dok je minimalna 500 eura.  Za sadanju autohtonih sorti visina podrške iznosi i do 60 odsto ukupne vrijednosti realizovane investicije. Podrška za konverziju vinograda iznosi 5 eura po čokotu.

Prihvatljive investicije odnose se na nabavku sertifikovanog loznog sadnog materijala (vinske i stone sorte), konverziju postojećih rodnih vinograda (zamjena rodnih čokota alohtonih sorti sa kalemovima autohtonih sorti, kao i zamjena stonih sorti vinskim sortama),  nabavku materijala za zasnivanje vinograda, nabavku namjenske opreme za modernizaciju primarne proizvodnje i prerade, a podržavaju se i razvojni programi udruženja vinogradara.

Korisnici podrške kroz ovaj javni poziv su poljoprivredna gazdinstva koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Vinogradarski registar u trenutku podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške. Ukoliko su podnosioci zahtjeva u statusu pravnih lica, neophodno je da im je primarna djelatnost poljoprivreda.

U javnom pozivu definisani su uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja. Nakon završetka investicije, vinogradari i vinari predaju Ministarstvu zahtjev za odobravanje podrške, sa svom propisanom dokumentacijom. Javni poziv, sa obrascom zahtjeva za prijavljivanje, može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

Vinogradari i vinari mogu dostavljati zahtjeve do 15. novembra 2018. godine.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com