DRUŠTVO

POČELA ŠTABNA VJEŽBA U SLUČAJU ZEMLJOTRESA-ZA BOLJE REAGOVANJE I VEĆU SIGURNOST GRAĐANA

Zemljotres ne možemo spriječiti ni predvidjeti , ali aktivnim odnosom i preventivnim mjerama možemo ubažiti posledice odnosno svesti ih na minimum.  Direktorat za vanredne situacije CG sa ostalim subjektima u sistemu zaštite i spasavanja će i dalje raditi na unaprijeđenju odgovora na zemljotres i na taj način davati doprinos većoj sigurnosti građana, poručeno je na otvaranju dvodnevne  štabne vježbe na temu reagovanja u slučaju zemljotresa, u hotelu Palmon Bay u Igalu.

Cilj vježbe, koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova,  je testiranje i uvježbavanje procedura reagovanja u slučaju zemljotresa i razmjena iskustava, znanja, dobrih praksi i naučenih lekcija kada je u pitanju pripremljenost za odgovor na zemljotres.

Generalni direktor za vanredne situacije MUP-a Mirsad Mulić istakao je  da ova vježba ima veliki značaj i da nisu slučajno odabrali Herceg Novi:

– Ovo je grad u kojem postoji veliki seizmički rizik baš kao i što postoji na cijelom crnogorskom primorju. Ovo je opština koja ima izuzetan senzibilitet   za sistem zaštite i spasavanja, afirmiše ga i odlično radi taj posao. Među prvima su uradili plan zaštite od zemljotresa, kao i planove od poplava i požara , a formirali su i dobrovoljna vatrogasna društva, kazao je Mulić.

Štabna vježba se organizuje u okviru projekta “3 WATCH OUT” koji je finansiran u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije. Mulić je pdsjetio da je nedavni zemljotres u Albaniji  mobilisao svu humanost regiona i šire i  pokazao da mehanizam civilne zaštite EU kao je jedan važan istrument  odlično fukcioniše u ovakvim sitaucijama.

-Ističem činjenicu da je dio međunarodne pomoći bila i CG i naš tim i država pokazali da baštinimo prave vrijednosti koje smo kroz tradiciju njegovali, a to su humanost i solidarnost, kazao je Mulić.

Predsjednik opštine Stevan Katić istakao je da opština ima stalnu dobru saradnju sa Direktoratom za vanredne situacije i da će tokom naredna dva dana unaprijediti komunikaciju i kordinaciju i dodatno se upoznati sa producurama aktiviranja svih nadležnih službi traženja državne i međunarodne pomoći.

-Ovo je grad koji dobro pamti posledice stravičnog zemljotrese 1979 godine.   Nedavni zemljotresi  u regionu koji su se značajno osjetili u našem gradu pokazali su koliko je značajno reagovanje u pravom trenutku. To su momenti kada zavisimo jedni od drugih dok ne stigne pomoć sa strane.

Štabna vježba pored uvježbavanja procedura reagovanja opštinskog Tima za zaštitu i spasavanje u slučaju katastrofalnog zemljotresa, ima za cilj i provjeru funkcionalnosti Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa opštine Herceg Novi, kazao je Katić

-Od izuzetnog je značaja da svi budemo upoznati sa planom zaštite i načinom postupanja u slučaju zemljotresa, a naročito članovi opštinskog tima za upravnjanje u vanrednim situacijama. Vjerujem da će ova vježba pokazati  i stepen funkcionalnosti opštinskog plana zaštite od zemljotresa, da li je i u kom segmentu potrebno ga ažurirati, te dati smjernice za unapređivanje prakse u ovoj oblasti.  Moramo uvježbavati da kordinisano djelujemo u trenucima kad su naši koraci od presudnog značaja za spašavanje života i imovine. Nastavićemo da ulažemo u sistem zaštite i spasavanja , kao i da budemo stabilan partner službama u zemlji i inostranstvu, poručio je Katić.

Vodeći partner na projektu “3 WATCH OUT” je Odsjek za civilnu zaštitu Regije Pulja, a partneri Univerzitet u Bariju – Odsjek za poljoprivredu i životnu sredinu,  Regionalni savjet Lezha-e, NVO “Istraživanje i saradnja” iz  Italije, NVO “Parnerstvo za razvoj” iz Republike Albanije i Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com