IzdvojenoUncategorized

POČELA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MAMULU

Kompanija OHM Mamula Montenegro još nije preuzela u dugoročni zakup ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula jer nijesu ispunjeni preduslovi definisani ugovorom o zakupu na 49 godina, prije svega ugovor o zakupu akvatorijuma. U toku je i izrada protokola o preuzimanju, koji kompanija treba da potpiše sa Vladom.

Bez obzira što ugovor o dugoročnom zakupu još nije formalno stupio na snagu, počeli su izradu projektne dokumentacije.

-Francusko-portugalska firma MCMD je angažovana na konceptualnom dizajnu eksterijera i enterijera, a kao domaći konsultanti angažovani su konzervator i arhitekta. U namjeri da ispunimo propisane konzervatorske uslove, obratili smo se Ministarstvu kulture i Upravi za zaštitu kulturnih dobara da nam obezbijede stručnu podršku prilikom izrade idejnog i glavnog projekta – istakla je savjetnica švajcarskog Oraskom divelopmenta na projektu Mamula Dragana Bećirović.

Ministarstvu turizma i održivog razvoja uputili su zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju.

Menadžment OHM Mamula radi i na zaključivanju ugovora o osiguranju, a prije turističke sezone će, kako navodi Bećirović, obezbijediti dozvole za radove na čišćenju i pripremi terena.  Predstavnici kompanije OHM Mamula uskoro će sa boračkim organizacijama iz Herceg Novog i nadležnim državnim institucijama razgovarati o modalitetima prikupljanja građe za muzej koji treba da bude formiran u okviru rizorta.

– Uspostavljanje muzeja podrazumijeva uređenje jedne jedinice tako da može da reflektuje istoriju ostrva u oba svjetska rata. To je i sadržano u DSL „Sektor 34“. Međutim, naši planovi će ići i šire – dio muzeja će biti i lobi hotela u kojem će biti izložena dokumenta i predmeti. Razmatra se ideja da istorijski predmeti budu izloženi i van prostora muzeja – na nekoliko lokacija tvrđave – kazala je Bećirović.

Ugovor o zakupu ostrva Lastavica potpisan je februara 2015, a nakon toga je ratifikovan u parlamentu.

Bećirović je istakla da će turistima i posjetiocima ostati slobodan pristup ostrvu. -To je namjera i želja Oraskoma kao matične kompanije i osnivača OHM Mamula Montenegro, ali i obaveza iz ugovora o dugoročnom zakupu i izričit zahtjev Vlade-poučila je Bećirović.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com