Društvo

OPŠTINI STIGLA 73 ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA

Opštini Herceg Novi stigla su do ponedeljka  73 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata. Kako su saopštili iz Ministarstva održivog razvoja i turizma ukupno je u crnogorskim opštinama podnijeto 450 zahtjeva od kojih je najviše u našem gradu. U Podgorici je dostavljen 71 zahtjev, Baru i Pljevljima po 66.

Kako je Pobjedi kazao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović,  mogu biti legalizovani samo objekti koje plan prepoznaje.

– Mora se imati u vidu da za značajan broj objekata koje treba legalizovati prethodi postupak upisivanja u katastar nepokretnosti, koji podrazumijeva izradu elaborata premjera izvedenog stanja bespravnog objekta, a te radnje zahtijevaju vrijeme – rekao je Radulović i istakao da, osim resornog ministarstva, opštine treba da počnu sa sprovođenjem kampanje, čiji je cilj da upoznaju građane sa pravima i obavezama u postupku legalizacije. Osim toga, opštine su dužne da, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, donesu podzakonska akta, konkretno odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.

– Samo su tri opštine – Rožaje, Petnjica i Gusinje, dostavile prijedlog tog akta na saglasnost Ministarstvu. Važno je objasniti građanima da ne mogu svi objekti biti legalizovani, već samo oni koje plan prepoznaje. Oni koje plan ne prepoznaje ne mogu biti legalizovani. Objekti koji su sagrađeni mimo planske dokumentacije, a nalaze se recimo u koridorima puteva, željezničke pruge, zaštićenih zona, vodoizvorišta, zona dalekovoda, auto-puta, ne mogu biti legalizovani – poručio je ministar. Naglašava da će, za objekte čija je legalizacija prijavljena, a nijesu izgrađeni u skladu sa planom, postupak biti prekinut do donošenja plana generalne regulacije, koji će, kako kaže, finalno da sagleda stanje u prostoru.

– Ukoliko ih taj plan prepozna, biće ih moguće legalizovati, ukoliko ne, neće – poručuje Radulović.

Na značajnom dijelu teritorije Crne Gore završeno je orto foto snimanje što je jedan od preduslova za pravilno sprovođenje procesa.

– Taj snimak, između ostalog, predstavlja dokumentacionu osnovu za izradu plana generalne regulacije. Do sada su snimljene sve opštine na Primorju, Podgorica, Nikšić, Danilovgrad i Cetinje. Dakle, svi koji sada grade suprotno propisanoj proceduri, neće moći da legalizuju objekte, jer nijesu evdentirani na orto foto snimku, te samim tim neće biti u planskom dokumentu – kazao je Radulović i dodao da je važno naglasiti da svi vlasnici bespravnih objekata, bez obzira na to da li su objekti predviđeni planom, treba da podnesu zahtjev za legalizaciju u roku od devet mjeseci od dana stupanja zakona na snagu zakona, odnosno zaključno sa 15. julom ove godine.

– U slučaju da to ne urade, predviđene su prekršajne sankcije, plaćanje naknade za korišćenje prostora opštini uvećanog poreza za bespravni objekat, i konačno uklanjanje objekta u skladu sa zakonom. Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je prekluzivan, što znači da istekom tog roka ne postoji mogućnost legalizacije – objasnio je Radulović, koji je ranije procijenio da se u ovoj godini očekuje 40 miliona eura prihoda od legalizacije divljih objekata, ukoliko opštine budu radile svoj dio posla, odnosno ukoliko donesu odluke o visini komunalne naknade.

Do sada je urbanističko-građevinska inspekcija organizovana u tri regije, sa sjedištima u Bijelom Polju, Podgorici i Baru, kao i kancelarije u Budvi i Herceg Novom. Oni obilaze teren i vrše kontrolu po prispjelim prijavama za građenje, te evidentiraju objekte koji se nelegalno grade. Planiran je prijem novih inspektora, kako bi se kapaciteti popunili po planu.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com