Društvo

OPŠTINA HN: DRUGI JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je drugi javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata putem javnog nadmetanja. Ponude se mogu dostavljati do 17. maja  do 14 časova, posredstvom Građanskog biroa Opštine.

Zainteresovana lica mogu obaviti uvid u skice lokacija u kancelariji 88 na trećem spratu- Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka. Ugovori o zakupu će posebno definisati obavezu zakupca da lokaciju održava u ispravnom stanju, te da zakupninu plati odmah po zaključenju ugovora.

Javno nadmetanje biće održano 18. maja u kancelariji Direkcije za imovinu i zastupanje. Informacije na   telefon: 031-321-052 lokal 260 ili neposredno u kacelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com