Društvo

OPŠTINA HERCEG NOVI ZASLUŽILA SERTIFIKAT ISO 9001

Opština Herceg Novi dobila je danas sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta provjeren i sertifikovan prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001, u oblasti pružanja usluga i sprovođenja aktivnosti lokalne uprave. Ovo priznanje  je predsjednici Opštine Nataši Aćimović uručio direktor kompanje „SGS“ za područje nekadašnje Jugoslavije, Marinko Ukropina.

Uz zahvalnostkompaniji „SGS“ na partnerstvu, konsultantima, službi za upravljanje kvalitetom i svim zaposlenima u lokalnoj upravi koji su učestvovali u projektovanju sistema i omogućili da se proces sertifikacije obavi u najkraćem mogućem roku, predsjednica Aćimović je istakla da je cilj Opštine Herceg Novi je da, poštujući zakonske propise, obezbjedi kvalitetne usluge svim korisnicima, uz stalno unapređivanje kvaliteta organizacije i rada. Dobijanje sertifikata  je u tom smislu najbolji  izraz posvečenosti i predstavlja potvrdu da je lokalna uprava na pravom putu.

Aćimović je naglasila i da je jedan od najvećih izazova danas  potreba održavanja povjerenja građana u njihovu lokalnu upravu, koja teži da im obezbijedi kontinuirano pružanje usluga na efikasan i kvalitetan način, dostupan svim društvenim kategorijama. Prepoznajući ove potrebe, Opština Herceg Novi usmjerava svoj rad ka većem učešću građana u odlučivanju, odgovornom upravljanju javnim dobrima, pružanju brzih i efikasnih usluga, a posebno na poboljšanje kvaliteta i transparentnost rada.

Od zaposlenih u lokalnoj samoupravi , u skladu sa propisima traži se  da teže stalnom poboljšanju u pružanju usluga efikasnim i odgovornim radom, poštujući etičke kodekse, zakonitost, blagovremenu komunikaciju i otvorenost prema inicijativama svih zainteresovanih : građana, političkih stranaka, nevladinih organizacija, investitora, privrednih i drugih subjekata.

-Dvočlani ocjenjivački tim švajcarske kompanije utvrdio je da sistem menadžmenta i obučenost kadrova u Opštini Herceg Novi zadovoljavaju međunarodni standard kvaliteta. Na osnovu njihovog izvještaja sertifikaciono tijelo iz Ženeve izdalo je Opštini sertifikat koji važi tri godine – objasnio je Marinko Ukropina.

On je kazao da će biti vršen nadzor nad sprovođenjem standarda i Politike kvaliteta pa su u tom smislu Opštini  već dostavili preporuke kako da se sistem menadžmenta najbolje „oživi“ .

-Ovim se Opština opredijelila da praktično primijeni savremene trendove koji važe i u Evropskoj uniji, a da se lokalna uprava približi građanima – rekao je Ukropina i dodao i koje su  koristi ovog sertifikata za Opštinu. Naveo je dokumentovanje procesa, definisanje odgovornosti i ovlašćenja, transparentnost u radu sistema, ali i podrška poslovnoj zajednici i privlačenju investitora.

-Lokalne samouprave koje su sertifikovale svoje sisteme menadžementa privlačnije su za investitore , donatore, fondove i prikazane su na neki način kao „business friendly“ opštine – kazao je Ukropina.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com