Društvo

ODRŽANA TREĆA SKUPŠTINA SINDIKATA MEDIJA, RADIO HERCEG NOVI IMA PREDSTAVNIKA U GLAVNOM ODBORU

U EU info centru u Podgorici danas je održana Treća skupština Sindikata medija Crne Gore. Sjednici su prisustvovali predsjednik Sindikalne organizacije JRDS RTV HN Danijel Dragićević i članovi Željka Kontić i Dragana Vlaović, koja je i izabrana u Glavni odbor Sindikata medija Crne Gore.

Delegate je na početku pozdravila dosadašnja predsjednica Sindikata medija CG Marijana Camović koja je danas dobila podršku za još jedan mandat. Ona je podnijela i izvještaj o radu Glavnog odbora koji je bio jako dinamičan u protekle četiri godine. Između ostalog navela je da je sindikalno članstvo uvećano 100 odsto tako da trenutno Sindikat medija Crne Gore okuplja 600 članova u 11 sindikalnih organizacija i oko 40 individualnih članova. Camović je istakla da je rast doveo do toga da je sada Sindikat medija najaktivnija i najmasovnija organizacija koja se bavi pravima zaposlenih u medijima i medijima u Crnoj Gori uopšte i navela ostale aktivnosti na jačanju kapaciteta u borbi za sindikalna i profesionalna prava, bezbjednost novinara, međunarodnoj saradnji i aktivnostima kao i sastancima sa domaćim organizacijama, edukaciji i kampanjama.

Izvještaj o radu Glavnog odbora je jednoglasno usvojen kao i izvještaj o radu Nadzornog i Statutarnog odbora, izmjene i dopune statuta Sindikata medija Crne Gore. Verifikovan je mandat Glavnog, Nadzornog i Statutarnog odbora.

Delegate je pozdravio i predsjednik Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković koji je istakao da je Sindikat medija prvi put uspio da objedini sve teritorije u Crnoj Gori i sve redakcije različitih profičacija koji dolaze iz izuzetno značajne djelatnosti za naše društvo. Prema njegovim riječima ovaj sindikalni pokret ima izuzetan potencijal koji se ogleda u mladosti i inteligenciji članstva koje se „u protekle četiri godine izdiglo iz kolotečine prethodne tri decenije, kada smo nažalost uvijek davali primat političkom, vjerskom ili nacionalnom opredjeljenju, a svoje socio-ekonomske interese ostavljali po strani. Sindikat medija je na pravom putu i mislim da će treća skupština dati nove smjernice“, poručio je Keković.

Smjernice je iznjela Marijana Camović apostrofirajući aktivnosti na usvajanju nove verzije granskog ugovora, predloga Zakona o elektronskim medijima, rješavanju finansiranja lokalnih javnih emitera, kao i animiranje članstva za aktivno učešće u radu i ojačavanje organizacije, kao i nastavku saradnje sa organizacijama- Unijom slobodnih sindikata, evropskom i međunarodnom federacijom novinara.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com