Društvo

ODRŽANA SO: USVOJENE ODLUKE O REPROGRAMIRANJU DUGA I ZADUŽENJU OPŠTINE

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine odbornici su između ostalog dali saglasnost na reprogramiranje duga opštine i kratkoročnog zaduženja i na izvještaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Herceg Novi za 2017. godinu sa Izvještajem o realizaciji Finansijskog plana i Iskazom o finansijskoj poziciji.

Današnjoj sjednici prisustvovalo je 29 od 34 odbornika, a dnevni red proširen je sa tri tačke: predlozima odluke o repragramiranju duga, o kratkoročnom zaduženju , i izmjenama i dopunama odluke Službe komunalne policije. Načelnica sekretarijata za finansije Irena Vučković  istakla je  da je reprogramiranje postojećeg Ugovora o kreditu zaključenog sa CKB AD Podgorica, od 283.334 eura u cilju  redovnog servisiranja tekućih obaveza. Opština  će se kratkoročno zadužiti na iznos od 300.000, a rok otplate kredita je 12 mjeseci, kazala je Vučković:

-Analizom finansijskog stanja u odnosu na tekuće budžetske obaveze i prispjela potraživanja došlo se do zaključka o potrebi reprogramiranja već postojećeg ugovora o kreditu u cilju servisiranja tekućih obaveza, kazala je Vukčević.

Razmatrajući realizaciji Programa rada Turističke organizacije Herceg Novi za 2017. godinu sa Izvještajem o realizaciji Finansijskog plana i Iskazom o finansijskoj poziciji, bivša direktorica Ana Stanišić naglasila je da je ova organizacija u tom periodu pola godine bila u blokadi i da je tada ostvareno 6 odsto vise gostiju i 0,44 odsto prihoda vise nego 2016. Nevena Keković odbornica DPS je istakla da nema nikakvo smisla u oktobru razmatrati izvještaj od 2017. Nismo produžili sezonu i ne bježimo od toga da smo destinacijala od dva mjeseca. Pitala je i šta je urađeno sa milion eura prihoda i dodala da se Odbor za turizam nije sastajao od aprila.

Odbornik DPS-a Dragan Janković, tokom rasprave o pravu davanja u zakup nepokretne imovine pitao je da li je tačna informcija o preseljenju Radija Herceg Novi:

– Čuo sam da postoji itencija da se Radio iseli iz te zgrade i da bude u drugom prostoru? Ako se to planira mislim da bi ova Skupština to trebalo da zna i koja bi bila namjena tog prostora  i nadam se da se neće desiti bez ove skupštine. Ja jesam za to da svi objekti u Starom gradu koje se mogu valorizovati u turističko ugostiteljsku namjenu to i postanu, konstatovao je Janković. Predsjednika SO Miloša Bigovića istakao da postoji namjera  o preseljenu .

-Lokalna uprava sagledava sve mogućnosti kako bi se mogo realizovati taj projekat. Postoji namjera i u tom pravcu se rade određene aktivnosti, kazao je Bigović.

Dragan Janković je imao primjedbu i na informaciju da pojedina opštinska preduzeća  nisu dostavile izvještaj o imoovinskom stanju i pitao li će snositi posledice. On je tokom rasprave o stanju imovine Opštine sa mjesnim zajednicima kazao da je informacija nepotpuna i kao primjer naveo Dom kulture u Kruševićama koji,  kako je naveo, nije ni u vlasništvu opštine niti Mjesne zajednice.  Načelnice za Direkciju za imovinu i zastupanje Jelena Poledica rekla je da su neka preduzeća naknadno dostavili izvještaj o imovini i da je riječ o previdu.

Odbornik DPS Ranko Konjević je pitao da li je realno da se prava na zakup opštinske imovine daju  na pet godina, s obzirom da je to više i od mandata Skupštine, Poledica je rekla da je najviše dozvoljeni zakup do pet godina.

Odbornik Izbora Mladen Ivanović pitao je da li će izgradnjom lokalnog puta od opšteg interesa do Plave špilje biti narušen izgled ovog lokaliteta i da li je urađena studija opravdanosti. Načelnica Sekretarijata Marina Sekulić obrazložila je da je ovo prvi korak, a da će u glavnom projektu biti odrađeni svi detalji.

Na sjednici je imenovan i žiri za dodjelu Oktobarske nagrade i Povelje Herceg Novog. Za predsjednika je izabran Nenad Sekulić,a članovi su:Miladen Vidaković, Ilija Bačanović, Miloslav Dabović, Ana Šojić, Željko Dapčević, Tonka Tomašević, Ranko Konjević i Mario Kilibarda.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com